چهارشنبه , 3 مرداد 1403 2024 - 07 - 24 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب اسلحه (تفنگ) + تعبیر خواب موضوعی اسلحه
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب اسلحه (تفنگ) + تعبیر خواب موضوعی اسلحه

اسفند 15, 1402 30

به گزارش مجله نو:  تعبیر خواب اسلحه (تفنگ):

از دیدگاه منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ دارید کسی را به دوستی بر می گزینید که صدیق و راستگو است. اگر در خواب ببینید که تفنگ های زیادی دارید با جمعی می آمیزید که صداقت و پاکی در رفتار و گفتار یا در محیطی کار می کنند که دوستی لازمه دوام و بقا افراد آن است.

برای دختران جوان تفنگ هدف و محبت و عشق است و شوهر، بخصوص اگر ببینند که با تفنگ کسی را هدف قرار می دهند.

اگر تفنگی یافتید یا کسی به شما هدیه داد با کسی دوستی می کنید که حامی شما خواهد بود.

چنان چه در خواب ببینید که تفنگ از دست شما افتاده دوستی را از دست می دهید که در سختی ها می توانستید بر او متکی باشید.

از دیدگاه لیلا برایت

دیدن تفنگ ساچمه ای در خواب، بیانگر آن است دایما سعی دارید به دیگران دستور دهید. تیراندازی با تفنگ در خواب، نشانه ی آن است که موضوعی موجب عصبانیت شما می گردد.

دیدن اسلحه در خواب، علامت آن است که به جنس مخالف دل می بندید. اگر در خواب با اسلحه شلیک کردید، علامت آن است که به خاطر انجام کارى بسیار ناراحت مى شوید.

از دیدگاه آنلی بیتون

دیدن اسلحه در خواب ، نشانه رنج و اندوه است.

شنیدن صدای شلیک اسلحه در خواب ، نشانه از دست دادن کار است.

اگر در خواب با اسلحه به طرف کسی تیراندازی کنید ، نشانه آن است که به راهی خطا خواهید رفت.

اگر در خواب کسی با اسلحه به طرف شما تیراندازی کند، علامت آن است که به بیماریی خطرناک دچار خواهید شد و افراد خطاکار شما را ناراحت خواهند ساخت.

اگر زنی خواب ببیند با اسلحه تیراندازی می کند ، علامت آن است که با دیگران جروبحث و مشاجره خواهد کرد و شهوت نامطلوب او را به تباهی خواهد کشاند.

دیدن تفنگ شکاری در خواب، نشانه آن است که مشکلات خانواده و فرزندان، شما را نگران و مضطرب خواهد ساخت.

تیراندازی با تفنگ دولول شکاری در خواب، نشانه آن است که با چنان محیط سردی در خانواده و اجتماع روبرو می شوید که رفته رفته خلق و خوی ملایم شما به خلق و خویی غضب آلود تبدیل می گردد.

درکتاب سرزمین رویاها

خواب اسلحه گرم : ۱- به حقیقت پیوستن سریع امیدهای شما ۲- مشاجره

یک رولور دارید : اشیاء قیمتی گمشده را پیدا می کنید.

یک تفنگ دارید : یکنفر دیگر از چیزی که شما خواستارش هستید استفاده می کند.

شما مسلح به تعدادی رولور هستید: یک فرصت مناسب

دیگران رولور دارند: نگرانیها بر طرف می شوند

تعدادی اسلحه گرم دارید: پول فراوان

اسلحه گرم حمل می کنید: یک محکمه در پیش داری .

اسلحه می فروشید : با گداها سروکار پیدا می کنید.

در کتاب جامع تعبیر خواب

اگر در خواب با تفنگ تیر اندازی کرد وازآن گلوله ای خارج نشد ویا گلوله های آن فاصله زیادی را طی نکرده و در زمین افتاد و قدرت کافی نداشت دلیل بر این است که فرزندش دختر خواهد بود.

اگر گلوله ها قدرت کافی را داشت و به هدف اصابت کرد دلیل که آن شخص را با دلایل وحجت مقلوب کند.

اگر شخصی با گلوله شما را مورد اثابت مورد هدف قرار داد دلیل بر این است که شما را با دلایل کافی قانع خواهد نمود.

به روایت یونگ

خواب دیدن اینکه شما درون یک تفنگ تیر می گذارید و آنرا پر میکنید، هشداری ازین است که باید مراقب باشید که از کوره در نروید و اوضاع از کنترلتان خارج نشود.

ممکن است بیانگر این باشد که توانایی دارید در یک موقعیت از خود دفاع کنید
تعبیر خواب دیدن اینکه تفنگ مسدود شده یا شلیک نمی کند، بیانگر این است که شما در یک موقعیت بیداری تان، حس بی قدرت بودن می کنید. شاید نیاز دارید که به مسائلتان از یک رویکرد متفاوت حمله کنید.

تعبیر خواب دیدن اینکه با تفنگ به کسی شلیک می کنید بیانگر احساسات تهاجمی و خشم پنهانتان نسبت به یک فرد خاص است. شما ممکن است تلاش می کنید که آنها را برای چیزی مقصر جلوه دهید.

تعبیر دیدن تفنگ در خوابتان بیانگر تجاوز، خشم و خطر بالقوه است. شما می توانید در مورد چیزی در حالت دفاعی باشید. یا ممکن است با مسائل انفعال/تهاجم و اختیار/وابستگی، سروکار داشته باشید.

تعبیر خواب تفنگ ممکن است به معنی قدرت یا ناتوانی باشد، البته اگر تفنگ کار شلیک نکند .

تعبیر خواب اینکه شما تفنگی را پنهان می کنید بیانگر این است که احساسات خشمگین خود را سرکوب می کنید.

تعبیر خواب اینکه کسی با تفنگ به شما شلیک میکند بیانگر این است که شما حس می کنید که در یک موقعیت قربانی می شوید یا حس می کنید که هدف قرار میگیرید.

تعبیر خواب موضوعی اسلحه(تفنگ) به روایت معبرین دیگر

تعبیر خواب پر کردن اسلحه: اگر در خواب ببیند که در حال پر کردن اسلحه هستید تعبیرش این است که قصد شومی دارید و می خواهید اقدامات خطرناکی انجام دهید.

تعبیر خواب تهدید کردن با اسلحه: اگر در خواب ببنید که کسی را با اسلحه تهدید می کنید به این معنی است که با غرور و خشمتان به دیگران آسیب می زنید.

تعبیر خواب شلیک کردن: تعبیر شلیک کردن در خواب این است که در زندگی خود درگیری های زیادی دارید. ممکن است برخی همکاران و دوستان علیه شما توطئه کنند.

تعبیر خواب تفنگ تک تیر انداز: تعبیر خواب اسلحه تک تیر انداز نشان دهنده برنامه ریزی دقیق و اهداف مشخص در زندگی شماست.

تعبیر خواب تفنگ طلایی یا نقره ای: تعبیر دیدن تفنگ طلایی در خواب به این معنی است که به ثروت خوبی خواهید رسید.

تعبیر خواب تفنگ آبی ( تفنگ آبپاش ): تعبیر دیدن یا بازی کردن با تفنگ آبی در خوابتان بیانگر خشم منفعل شماست. شما خشمتان را به شیوه ای بازیگوش ابراز می کنید که دیگران احساسات واقعی شما را شناسایی نکنند یا تایید نکنند. شما در ابراز احساسات واقعی تان مشکل دارید.

تعبیر خواب تفنگ بادی: تعبیر دیدن یا استفاده از یک تفنگ بادی در خواب سمبلی از تهدیدی دریافت نشده است. شما محافظه کاری تان را در برخی موقعیت ها که نیاز دارید در مورد خطرات هوشیار باشید، کنار می گذارید.

تعبیر خواب تپانچه: تعبیر خواب تپانچه این است که شما در تلاش برای رسیدن به هدف خاصی هستند .

تعبیر خواب اسلحه نماد ترس، تجاوز، خشم و عصبانیت است.

از دیدگاه فروید اسلحه نماد آلت تناسلی مرد و ویژگی های جنسی اوست. اسلحه خالی و شکسته نیز ممکن است نشان دهنده ناتوانی جنسی یا ترس از ناتوانی جنسی شما باشد.

تعبير خواب آواز

 تعبير خواب آویشن

تعبیر خواب آهک

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×