یکشنبه , 24 تیر 1403 2024 - 07 - 14 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب ابریشم
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب ابریشم

اسفند 16, 1402 10

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب ابریشم:

به روایت محمد بن سیرین
اگر ابريشم سفيد ببيند ؛ نفعي عايدش خواهد شد
اگر ابريشم زرد ببيند ؛ بيم بيماري و مريضي مي رود
اگر ابريشمي داشت و مفقود شد ؛ زياني به او مي رسد

لباس ابريمشي در خواب براي مردان بد طالع و براي زنان خوش طالع است.

اگر ببینی ابریشم یا ابریشم خام خود را از دست داده ای یا نابود شده است، یـعـنـی دچار ضرر و زیان می شوی.

اگر زنی در خواب ببیند همانطور که معمولاً نخریسی می کنند، با ابریشم خام نخریسی می نماید، یـعـنـی کار حلالی انجام می دهد، ولی برای مردان خوب نیست.

به روایت منوچهر مطیعی:
دیدن ابریشم در خواب خوب است معبران نوشته اند دیدن ابریشم پخته بهتر است تا دیدن ابریشم خام. لباس ابریشمی همان طور که در زنان به زیبایی و شکوه ظاهری ایشان می افزاید در خواب نیز خوب است.

اگر یک مرد ببیند که لباس ابریشمی پوشیده کراهت دارد و گویای این است که بی حرمت می شود و به دیده تحقیر و تمسخر بر او می نگرند.

داشتن توده ابریشم انبوهی مال است و کلاً داشتن ابریشم سود می تواند باشد. حال اگر این ابریشم زرد باشد بیماری است. قرمز و سفید فرج و خجستگی است.

اگر کسی لباس ابریشمی به شما هدیه کند زنی سر راهتان قرار می گیرد و چنان چه هدیه کننده آشنا و شناخته شده باشد سودی به ظاهر بسیار فریبنده نصیب شما می گردد.

عاریه گرفتن لباس ابریشمین درخواب کراهت دارد.

اگر جانمازتان از ابریشم بود خواب شما می گوید راه تزویر و ریا پیش می گیرید و در کار دین صداقت ندارید.

بافتن ابریشم نشان خیانت است. چنان چه در خواب ببینید که چیزی از پشم می بافید میراثی به شما می رسد.

به روایت دانیال نبی(ع)
اگر ببینی روی سر تو کلاه ابریشمی قرار دارد، تعبیرش خیر می باشد.

به روایت امام صادق (ع)
اگر ببینی دارای «خلعتی» از دیبا یا ابریشم می باشی، تعبیرش این است که به عزت و نعمت دنیا می رسی.

به روایت خالد اصفهانی:
دیدن ابریشم در خواب، بر عشق و علاقه دلالت دارد.

دیدن ابریشم، بر ازدواج با زنی پاک و شریف نیز، دلالت دارد.

به روایت جابر مغربی:
اگر ببینی سجادۀ ابریشمی داری، یـعـنـی طاعت و عبادت و نماز را به طور ریاکارانه و برای خشنودی مردم انجام می دهی و دین و ایمان تو ضعیف می باشد.

اگر ببینی رختخواب ابریشمی خود را با رختخواب کرباس عوض کرده ای، یـعـنـی زن «فاسق» را از دست داده و با زنی درستکار ازدواج خواهی کرد.

اگر ببینی ایزار تو [پوششی که مانند شلوار پاها را می پوشاند] از ابریشم یا ابریشم خام می باشد، یـعـنـی دارای زنی خوش گذران خواهی بود.

به روایت ابراهیم عبدالله کرمانی:
اگر ببینی لباس را به جای ابریشم از پنبه یا پشم و یا کتان بافته ای، تعبیرش بد است (زیرا نشانه خیانت کردن است).

از دیدگاه آنلی بیتون
پوشیدن لباس ابریشمی در خواب، علامت آن است که با افراد بیگانه روابط دوستانه برقرار خواهید کرد و به آرزوهای بلند خود دست خواهید یافت.

اگر دختری پارچه ابریشم قدیمی در خواب ببیند، نشانه آن است که نسبت به اجداد خود غرور خاصی خواهد داشت، مردی پروتمند ولی مسن از او خواستگاری خواهد کرد.

دیدن ابریشم کثیف و پاره در خواب نشانه آن است که احترام آبا و اجدادی خود را به منجلاب رسوایی خواهید کشاند.

از دیدگاه لیلا برایت:
دیدن ابریشم در خواب، به معنی این است که در زندگی به رفاه و خوشبختی کامل می رسید.

اگر دیدید که ابریشم تولید می کنید، بیانگر این است که دوستان شما در کارها، بسیار به شما کمک خواهند کرد و بسیار هم باوفا خواهند بود.

دیدن ابریشم مصنوعی در خواب، علامت آن است که شما در کارهایتان بسیار خوش شانس می باشید.

در کتاب سرزمین رویاها:
اتو کردن لباس ابریشمی : یک کمک غیره منتظره به شما می رسد.

در کتاب سرزمین رویاها آمده است که در صورت دیدن این مورد یک کمک غیر قابل پیش بینی به شما می رسد.

از دیدگاه کارل یونگ
از دیدگاه کارل گوستاو یونگ پوشیدن لباس ابریشمی در خواب نشانه پرستیژ است. این به معنای آن است که شما هرگز فاقد ضروریات زندگی نخواهید بود.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×