پنجشنبه , 4 مرداد 1403 2024 - 07 - 25 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب ابلیس بهمراه تعبیر حضرت دانيال (ع)
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب ابلیس بهمراه تعبیر حضرت دانيال (ع)

اسفند 16, 1402 10

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب ابلیس:

به روایت امام جعفر صادق (ع)

دیدار دشمن , فساد و تباهی در دین , شهوت و هوی و هوس نفسانی , دوری از طاعت و بندگی خداوند , از انسان های درستکار دوری کردن , مصرف چیزی حرام .

به روایت حضرت دانيال (ع)

ديدن ابليس به خواب، دليل بر دشمني بود بد دين و دروغ و زن فريبنده و بي شرم، كه همه را بدي آموزد و شر و فساد.

اگر ديد كه با ابليس در جنگ و نبرد نبود و او را قهر نمود، دليل كه وي را به خير صلاح ميل بود.

اگر بيند كه ابليس را بر وي غلبه بود، دليل است كمه به راه شر و فساد مايل بود. اگر بيند كه ابليس او را نصيحت مي كرد و وي را خوش مي آمد، دليل كه او را هم به مال هم به تن مضرت رسد.

اگر بيند كه ابليس دست او را بگرفت و به جايى مى‏برد و او گفت كه: »لا حول و لا قوة الا بالله العلى العظيم«، دليل است كه به گناه بزرگ مبتلا گردد، و بعد از آن به نصيحت شخصى از آن گناه باز ايستد.

اگربيند كه ابليس را بر گردن غل نهاد، دليل است كه اهل دين و صلاح را رسد اگر بيند كه ابليس ضعيف و درمانده بود، دليل است كه علما و مردمان مصلح را قوت رسد.

به روایت یوسف نبی (ع)

دیدن شیطان خلال دین باشد .

به روایت العنبری

دیدن شیطان در خواب، اقدام به گناه، فریب و نیرنگ، جادوگری، حسودی و جدایی میان زن و شوهر تعبیر میشود. اگر کسی ببیند که شیطان، خودش را روی او انداخت، به ربا خواری مبتلا میشود.

به روایت ابراهيم كرمانی

اگر بيند كه ابليس رامطيع شد، دليل است كه به هوای نفس مبتلا گرد.

اگر بيند كه ابليس چيزی را عطا داد، اگر آن چيز نيك بود، دليل است كه مال حرام يابد و اگر آن چيز بد بود، دليل بر فساد دين نمايد.

اگر بيند كه ابليس شاد و خرم بود، دليل كه كار مردمان به فساد قوی گردد.

اگر بيند كه ابليس را خواست كه به شمشير زند و هلاك نمايد و بگريخت، دليل است كه ولايتی به دست آورد و عدل و انصاف نمايد.

اگر بيند كه ابليس بكشت، دليل كه نفس خود را قهر نمايد و راه صلاح ورزد.

به روایت ابن سیرین

اگر ببینی شیطان به تو متصل شده و تماس گرفته است، یـعـنـی باید از گناه توبه کنی تا دشمنانت تو را شکست ندهند،

اگر در خواب ببینی با شیطان جنگ کرده ای و او را شکست داده ای، تعبیرش این است که در دینداری محکم و پایدار هستی.

به روایت آنلي بيتون

ديدن ابليس در خواب ، نشانه روبرو شدن با حوادثی دهشتناك است. براي حفظ ظاهری آبرومندانه از استراتژی خاصی استفاده مي كنيد.

اگر در خواب شيطان را بكشيد ، نشانه آن است كه براي يافتن جايگاهی مناسب تر در زندگی ، دوستان بی قيد و بند خود را ترك می گوييد.

اگر ابليس در غالب اديبی به خواب شما بيايد ، نشانه آن است كه بايد از دوستان چاپلوس و رياكار دوری كنيد.

اگر ابليس در غالب فردی ثروتمند به خواب شما بيايد ، نشانه آن است كه قادر نخواهيد شد از نفوذ خود براي ارتقاء مقام ديگران استفاده كنيد.

اگر خواب ببينيد ابليس آهنگين و آرام در گوش شما زمزمه می كند ، علامت آن است كه در برابر وسوسه های شيطانی تسليم خواهيد شد.

به روایت معبرین دیگر

اگر کشاورزی در خواب شیطان را ببیند تعبیر خواب وی نشانه بدشانسی و بد اقبالی است همچنین دیدن این رویا برای کشاورزان نشانه این می باشد که محصولات خوبی را نخواهند داشت و حتی دیدن این خواب می تواند نشانه خشکسالی یا سیل باشد.

اگر فردی ورزشکار در خواب شیطان را مشاهده کند نشانه این است که وی به خودش آسیب می رساند و باید در هنگام تمرین و دویدن مراقب خودش باشد زیرا بیننده رویا شدیدا در معرض خطر آسیب می باشد.

اگر زن جوانی در خواب شیطان را ببیند باید بیش از اندازه مراقب باشد تا تسلیم فریب افراد دیگر نشود که اگر تسلیم آن ها شود خسارات و صدمه های زیادی را می بیند.

اگر فردی در خواب ببیند که شیطان در مسیر وی قرار گرفته است بیانگر این می باشد که بیننده رویا به سمت موفقیتی در حال حرکت است.

اگر فردی در خواب ببیند که شیطان وی یا فرد دیگری را که می شناسد تهدید می کند نشانه این می باشد که مصیبت یا تصادفی برای بیننده رویا یا آن فردی که می شناسد رخ می دهد.

تعبیر خواب جنگیدن با شیطان بیانگر چالش درونی بیننده رویا است و چیزی در وی وجود دارد که او را نگران کرده و نمی داند که با آن چگونه به مقابلمه بپردازد.

اگر فردی در خواب شیطان را مجذوب خودش ببیند بیانگر سلامتی و نیک بختی وی است.

اگر فردی در خواب ببیند که از شیطان فرار می کند بیانگر درگیری و کشمش برای بیننده خواب است.

تعبیر دیدن شاخ شیطان در عالم رویا نشانه بدشانی یا تیره بختی برای بیننده رویا می باشد.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×