یکشنبه , 24 تیر 1403 2024 - 07 - 14 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب اخبار
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب اخبار

اسفند 16, 1402 00

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب اخبار:
به روایت امام جعفر صادق (ع)
دیدن خبر خوب گرفتن یا دادن در خواب بر چهار وجه است:
صلاح کارهای این جهان
خیرو منفعت
داد و کامرانی
گشایش کارهای شایسته

به روایت محمد بن سیرین:
اگر ببیند زن به او مژده میدهد دلیل این است که او را پسری به دنیا آید.

اگر ببیندخبر خوشی به دیگران میدهد فرزند دار می شود.

اگر ببیند خبر برنده شدن و یا خبر خوشحال کننده را مژده میدهد به فرزندش به اندازه کم بلا و مصیبت می رسد.

اگر دید دختری جوان او را مژده داد احتمال مورد پیشین است که آن نیز خودداری را شایسته است.

اگر ببیند خبر خوب داد و فرار کرد فرزند بیمار می شود.

به روایت منوچهر مطیعی:
اگر ببیند که از کسی مانند دوست یا آشنا خبر خوش میگیرد، دلیل آن باشد که وی را پسری به دنیا خواهد آمد.

اگر ببیند که با شنیدن خبر آن خبر غمگین میشود یا گریه میکند، دلیل آن باشد که زنش آبستن شود ولیکن فرزند بیفتد.

اگر ببیند که به بیمار یا فرد افسرده و ناامید خبر خوب میدهد و او را خشنود میسازد می کند، دلیل بر اینکه وامش داده می شود و از رنج و سختی و غم می رهد اگر بیمار باشد شفا می یابد.

به روایت لیلا برایت
شنیدن اخبار مهم در خواب، نشانه آن است که از رازی مطلع می شوید. اگر در خواب خبر دست اولی به گوش شما برسد، به این معناست که از راه دور چیزی به دستتان می رسد.

در کتاب سرزمین رویاها:
خبرهای خوش : شانس و رفقای فراوان

خبرهای بد : رضایت بزرگ درکارها

شما خبرهای خوش به دیگران می دهید : کنجکاوی شدید

شما خبرهای بد به دیگران می دهید : خبر مرگ یکی از اعضاء فامیل

فرزندان شما خبرهای خوش به شما می دهند : شادی واحترام شما فراوان می شود .

فرزندان شما خبرهای بد به شما می دهند : بر خشم خود غلبه کنید .
به روایت معبران غربی:speech_balloon:
شنیدن خبر خوب در خواب نمی تواند دلیلی برای خوشحالی باشد بلکه نوعی هشدار برای اتفاقی ناخوشایند و حتی خطرناک در آینده به شمار می آید، پس باید مراقب باشید.

اگر در خواب خبر خوبی شنیدید، در مسائلی که نیاز به شرکت کردن و کنترل شخصی شما باشد شانس خوبی خواهید داشت و موفق می شوید.

اگر در خواب نامه ای با اخبار خوب دریافت کنید نشانه موفقیت های بزرگ مالی است.

اگر در خواب خبر بدی بشنوید نشانگر این است که نباید از کاری که برای آن نگرانید بترسید، نتیجه به آن بدی که شما فکر می کنید نخواهد بود و شما از این که کارها به راحتی مرتب می شوند تحت تأثیر قرار خواهید گرفت.

اگر در خواب به اخبار رسانه های جمعی گوش می دهید نشانگر این است که با بعضی از مقامات عالی رتبه با بی احترامی رفتار می کنید و دیر یا زود باید هزینه آن را بپردازید.

اگر در خواب به خبری از تلویزیون و یا رادیو گوش می دهید به این معنی است که شما در تلاش خود ثابت قدم نیستید و همه چیز به طور اتفاقی پیش خواهد رفت. اگر به طور موفقیت آمیز باشد شما نیز موفق خواهید بود و در غیر اینصورت شکست خواهید خورد.

اگر در خواب خبر بدی شنیدید به این معناست که باید نقاط قوت و توانایی های خود را به کار گیرید تا در موقعیت های سخت گرفتار نشوید.

در کتاب تعبیر خواب اینگونه بیان می شود که اگر در خواب خبر بدی در مورد وسایل حمل و نقل شنیدی مثل سقوط هواپیما و یا خروج قطار از ریل، بدان معناست که باید از سفر کردن با وسایل حمل و نقل عمومی بپرهیزید.

اگر در خواب خبرهای خوب بشنوید نشانگر به دست آوردن شانس و دوستان فراوان است و اگر خبر بد بشنوید به معنای این است که در کارهای خود رضایت بزرگی به دست می آورید.

اگر در خواب خود خبر خوبی به دیگران بدهید به معنای کنجکاوی شدید شماست و اگر خبر بد بدهید به زودی ممکن است خبر مرگ یکی از اعضای فامیل را بشنوید.

اگر فرزندانتان در خواب به شما خبرهای خوشی بدهند به شادی فراوان در زندگی واقعی تعبیر می شود و اگر خبر بدی به شما بدهند بیانگر این است که در دنیای واقعی باید بتوانید بر خشم خود غلبه کنید.

تعبیر خواب موضوعی اخبار به روایت معبران دیگر
تعبیر خواب دیدن خبر: اگر از تلویزیون خبری را دیدید، تعبیرش این است که خود را متقاعد کرده اید که این تغییرات را بپذیرید. به همین دلیل به دیگران هم کمک میکنید که با اتفاقات جدید یا بد زندگی شان کنار بیایند.

به اشتراک گذاشتن اخبار در خواب نشانه این است که شخصی بدون دلیل شما را به چیزی متهم خواهد کرد. شما هرگز کاری انجام نمی دهید که به ضرر شما باشد و این موضوع شما را به شدت ناراحت کرده و دلتان را شکسته است.

تعبیر خواب خبر دروغ: اگر درخواب دیدید که شخصی خبر دروغی به شما گفته، تعبیرش این است که شما ساده لوح هستید. هر داستانی را که مردم برای شما تعریف می کنند را باور می کنید. شما اجازه می دهید افراد حیله گر شما را کنترل کنند و نمی توانند ببینند حقیقت چیست. شما احتمالاً بارها به خاطر آن رنج برده اید ، اما از اشتباهات خود چیز زیادی یاد نگرفته اید.

اگر در خواب متوجه دروغ بودن خبر شده باشید، تعبیرش این است که شما نسبت به همه اتفاقات پیرامون خود واکنشی نشان نمی دهید و بی تفاوت هستید. این رفتار و اخلاق گاهی خوب است و گاهی بد. بی تفاوتی محض نسبت به دیگران برای خودتان دردسر ساز می شود.

اگر در خواب دیدید که خبری را انکار کردید، تعبیرش این است که شما فردی صادق هستید. شهرت و افتخار برای شما معنایی ندارد. به همین دلیل است از راه های درست پول در می آورید. شما دوستان و همکاران تجاری خود را با دقت انتخاب می کنید زیرا دیده اید که برخی افراد برای رسیدن به اهداف خود تا حد آماده هستند.

تعبیر خواب خبر خوشحال کننده: تماشای اخبار در تلویزیون نشانه این است که کسی سعی می کند از اعتماد شما استفاده کند. احتمالا با همکار یا دوستتان رابطه خوبی دارید اما او شما را به دلایل دیگری می خواهد و قصد دارد از اطلاعات شما استفاده کند. سعی کنید به راحتی به دیگران اعتماد نکنید. اگر کمی بیشتر توجه کنید ، متوجه می شوید که چه خبر است.

اگر درخواب دیدید که اخباری را شنیدید و خوشحال شدید، تعبیرش این است که به زودی اتفاقات مشابه خوبی برایتان رخ خواهد داد. احتمالا دلیلی برای جشن گرفتن داشته باشید. افرادی که منتظر دریافت ویزا هستند نیز می توانند به زودی چمدان های خود را ببندند.

اگر در خواب خبری را شنیدید که شما را مجذوب خود کرد، تعبیرش این است که عزیز شما باعث افتخار شما خواهد شد. موفقیت بزرگی را تجربه خواهید کرد که در مورد آن روزها با دوستان و آشنایان خود صحبت خواهید کرد. احتمال دیگر اینکه به زودی به جشنی دعوت می شوید.

اگر در خواب دیدید که نسبت به اتفاقات اخیر بی تفاوت شده بودید، تعبیرش این است که فردی بسیار آرام هستید.. شما می توانید هم با احساسات منفی و هم با احساسات مثبت کنار بیایید ، به همین دلیل است که غالباً برای حل مشکلاتتان به بودن کسی احتیاج ندارید. شما نسبت به هر آنچه در اطراف شما می گذرد بی تفاوت نیستید اما سعی می کنید که واکنش های درست و منطقی را پیش بگیرید.

تعبیر خواب خبر ناراحت کننده: اگر در خواب دیدید که خبری شما را ناراحت کرد، تعبیرش این است که بیش از حد حساس هستید. اتفاقات زیادی رخ داده که باعث نگرانی و غم شما شده است. مخصوصاً وقتی صحبت از عزیزانتان می شود، تحمل تان تمام شده و دیگر نمی دانید که چه واکنشی از خود نشان دهید. شما به دلیل چنین طرز فکری اغلب افسرده هستید. این بر سلامت روان شما تأثیر منفی می گذارد و شما باید راهی برای آرامش و مراقبت از خود پیدا کنید تا فرصتی برای کمک به دیگران داشته باشید.

اگر در خواب دیدید که خبری شما را بهت زده کرده بود، تعبیرش این است که راز کسی را کشف خواهید کرد. احتمالا در زمان نامناسبی در مکان نامناسبی قرار بگیرید و در مورد شخصی اطلاعاتی پیدا کنید. با این حال ، سعی کنید این اطلاعات را بیشتر منتش
ر نکنید زیرا می دانید که چه میزان ممکن است به شخصی آسیب برساند. به همین دلیل سعی می کنید سکوت کنید.

اگر در خواب دیدید خبری باعث عصبانیت شما شد، تعبیرش این است احتمالا اتفاقی شما را عصبانی خواهد کرد. شاید رازی داشته اید که فاش شده و چیزی در رابطه با شما منتشر شده که دوست نداشته اید آن را بشنوید. شما مستعد واکنش شدید هستید که بر روابط شما با دیگران تأثیر منفی گذاشته است. شما باید یاد بگیرید که انرژی و احساسات منفی خود را کنترل کنید تا همه چیزهایی را که برایتان مهم است از دست ندهید.

تعبیر خواب خبر بد: اگر در خواب دیدید که خبری شما را نگران کرد تعبیرش این است که ترسو هستید. شما اغلب در مورد مشکلات جزئی اغراق می کنید. شما نمی خواهید به پیشنهادهای دیگران یا توصیه هایی که مردم به شما می دهند، گوش دهید.

تعبیرهای دیگر: اگر خواب دیدن اخبار مثبت در مورد شغل خود را در سر می پرورانید ، تعبیرش این است که دلیلی برای نگرانی نخواهید داشت زیرا مدتی در محل کار خود خواهید ماند. با این حال ، اگر اخبار منفی می شنوید ، نشانه این است که راجب شغل و محل کارتان دقت بیشتری داشته باشید زیرا موقعیتتان متزلزل شده است.

وقتی اخبار مثبتی در مورد خانواده یا اقوام خود می شنوید ، تعبیرش این است که شخصی که مدتهاست او را ندیده اید از شما دیدار خواهد کرد. ما در مورد شخصی صحبت می کنیم که قسمت قابل توجهی از زندگی شما بود ، اما شما با گذشت زمان از یکدیگر فاصله گرفته اید.

خواب دیدن خبرهای ناخوشایند در مورد خانواده به این معنی است که برای غلبه بر مشکلات فعلی باید آرام و متحد باشید.

اگر خبرهای مثبتی در مورد دوست خود شنیدید، تعبیرش این است که فرد مورد نظر شما را به یک جشن دعوت می کند. اگر این اخبار منفی باشد تعبیرش این است که دوستتان مشکلی برایش پیش آمده است.

روش درست کردن ژله شیک

امپاتی (empathy) چیست؟

مربای گلابی

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×