پنجشنبه , 4 مرداد 1403 2024 - 07 - 25 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب ادویه + تفسیر بر اساس کتاب فرهنگ تفسیر رویا
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب ادویه + تفسیر بر اساس کتاب فرهنگ تفسیر رویا

اسفند 16, 1402 20

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب ادویه:

از دیدگاه لیلا برایت

اگر در خواب دیدید که ادویه مى خورید، نشانه آن است که در کارها موفق مى ‏شوید.

از دیدگاه آنلی بیتون

اگر دخترى در خواب دید که همراه با غذاى خود ادویه مى خورد، به معناى آن است که جلب ظواهر فریبنده خواهد شد.

دیدن ادویه در خواب، به معناى آن است که در راه رسیدن به لذتهاى مادى، از شهرت شما کم مى شود.

اگر در خواب احساس كنيد از خوردن فلفل زبانتان مي سوزد ؛ علامت ان است كه در اثر علاقه ای كه به غيبت كردن داريد از دست آشنايان خود عذاب خواهيد كشيد .

ديدن فلفل قرمز در خواب ؛ علامت يافتن همسري شايسته است .

استفاده از فلفل قرمز در خواب ؛ نشانة ان است كه با توسل به زور سرانجام حق خود گرا از ديگران خواهيد گرفت .

آسياب كردن فلفل سياه در خواب ؛ نشانة ان است كه قرباني فريب و نيرنگ جمعي از مردان و زنان خواهيد شد .

ديدن فلفل سياه در فلفلدان ؛ نشانة دعوا و سرزنشهاي تند و تيز است .

اگر دختري خواب ببيند روي غذاي خود فلفل مي ريزد ؛ علامت ان است كه فريب دوستان خودرا خواهد خورد.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا

دیدن ادویه در خواب می تواند نمادی از لذت، تنوع یا تغییر باشد.

به روایت یونگ

خواب دیدن ادویه بیانگر این است که در زندگی تان به تنوع نیاز دارید. شما نیاز دارید که به یک موقعیت/رابطه از چشم انداز یا زاویه ای متفاوت نگاه کنید.

به روایت منوچهر مطیعی

دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می بردند و نخ ها و خامه های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می آورند. در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذایی هم می کنند لذا در نوشته معبران کهن نامی از زردچوبه برده نشده.

زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است. اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه می دانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست ولی اگر زردی آن را ببینید خوب نیست.

اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین می شوید و دیگران را نیز اندوهگین می کنید.

اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است. اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگین شد از سخنان دیگران آزرده می شوید.

اگر با زردچوبه لباس دیگری را رنگین کردید به او اتهام می زنید و او را ناراحت می کنید.

اگر زردچوبه را به زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید و اثر آن را از بین ببرید کار بدی می کنید که اثرش می ماند و همیشه دیگران درباره آن حرف می زنند.

دیدن فلفل در خواب خوب نیست. غم و رنج و تلخ کامی و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آمیخته باشیم و چه سبز آن را سر سفره بنهیم.

فلفل سرخ بدتر است و شر و فساد و خونریزی همراه دارد.

به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی دارچین را برای درمانت خورده ای و موثر بوده است تعبیرش خیر و نیک است.

به روایت محمدبن سیرین:
دیدن زردچوبه به خواب، دلیل بر رنج و بیماری بود.

اگر ببیند به خروار زردچوبه داشت، دلیل است که او رازیان و مضرت رسد.

اگر ببیند جامه خویش را به زردچوبه می کرد، دلیل که بیمار گردد. اگر جامه از دیگری بود، تأویل به صاحب جامه بود و در دیدن زردچوبه هیچ خیر و منفعت نباشد.

دیدن دارچین فراوان به آشفتگی تعبیر می شود.

اگر ببینید دارچین خورده ادی به این معناست که غم و اندوه بیشتری نصیبتان خواهد شد.

دیدن جوز بویا به خواب، دلیل بر صلاح دین بود و دانستن علم شریعت.

اگر در خواب بیند که جوز بویا خورد، دلیل که علم شریعت آموزد.

اگر بیند جوز هندی بسیار داشت، چنانکه خورد و به مردم داد، دلیل که در علم و حکمت یگانه شود.

اگر نخورد و به کسی نداد، دلیل که او را از علم منفعت نباشد و بعضی گویند که خوردن جوزبویا، دلیل بر تعلیم علم نجوم بود.

تعبیر خواب موضوعی ادویه

تعبیر خواب ادویه خوردن: تعبیر خوردن یا دیدن ادویه اگر بدمزه یا مانده و فاسد بود ، ناامیدی و از دست دادن فرصت های هیجان انگیز در زندگی است.

تعبیر خواب خوردن یا اضافه کردن ادویه به غذا نشان دهنده انجام کارهای مفید و لذت بردن از زیبایی هاست.

تعبیر خواب بو کردن ادویه: تعبیر بو کردن ادویه در خواب نشان دهنده فرصت هایی است که سر راه شما قرار گرفته است. به همین دلیل باید سریعتر تصمیم بگیرید.

تعبیر خواب خریدن ادویه: تعبیر خریدن ادویه در خواب نشانه این است که بدون نیاز به صرف هزینه های گزاف به اهداف خود می رسید.

تعبیر خواب فروختن ادویه: اگر خواب دیدید که ادویه می فروختید تعبیرش این است که روزهای شادی در انتظارتان خواهد بود.

تعبیر خواب ادویه تند: تعبیر دیدن یا بوییدن ادویه بسیار تند در خواب نشانه این است که شما به دنبال مسائل عجیب و غریب هستید.

تعبیر خواب ادویه کاری: تعبیر خواب ادویه کاری تحریک احساسات، بالا بودن نیازهای جنسی و تجربیات منحصر به فرد است.

اگر خواب دیدید که مشغول غذا پختن با ادویه کاری هستید تعبیرش این است که در تلاشید تا رابطه های جدیدی را در زندگی ایجاد کنید. با دوستان جدیدی آشنا می شوید و قصد دارید بیشتر در اجتماع مشارکت کنید.

تعبیر خواب خوردن ادویه کاری: تعبیر خواب خوردن ادویه کاری این است که به زودی به موفقیت های شغلی خوبی خواهید رسید.

تعبیر خواب ادویه سبز رنگ: تعبیر خوردن یا دیدن ادویه سبز رنگ در خواب نشانه میل ، امید ، اشتیاق به زندگی است.

تعبیر خواب ادویه قرمز: تعبیر دیدن یا خوردن ادویه قرمز در خواب نشان دهنده شور و عشق جوانی و همچینین نیاز جنسی است.

تعبیر خواب ادویه زرد: تعبیر خوردن یا دیدن ادویه زرد رنگ در خواب نشان دهنده از دست دادن فرصت ها و همچنین بیماری است.

تعبیر خواب ادویه شیرین: تعبیر خوردن یا دیدن ادویه شیرین در خواب نشانه این است که هیچ چیز در زندگی شما سر جای خودش نیست و در واقع زندگی آشفته و سر درگمی دارید. ( ادویه ها معمولا تند هستند )

تعبیر خوب ادویه تلخ: تعبیر دیدن یا خوردن ادویه تلخ در خواب نشانه غم و اندوه بابت از دست دادن موقعیت کاری یا عزیزی است که قبلا بسیار وابسته به آن ها بودید.

نمک در خواب به پول تعبیر می شود، اما عده ای می گویند تعبیر آن خصومت و دشمنی است.

اگر ببینی نمک سفید داری به معنای به دست آوردن پول نقد است.

عکس روز

اگر غم و غصه ای تورا فرا گرفته این دعا را بخوان تاثیرش را خودت خواهی دید

دعای خروج از خانه

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×