جدیدترین مقالات
یکشنبه , 24 تیر 1403 2024 - 07 - 14 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب ارواح
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب ارواح

اسفند 16, 1402 20

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب ارواح:
به روایت یوسف نبی (ع)
دیدن قبض روح از گناهان توبه باید کرد ودیدن او به رو حرکت بشکر بود.

دیدگاه آنلی بیتون
دیدن روح در خواب، نشانه آن است که با مشکلی غیره منتظره مواجه خواهید شد.

اگر خواب ببینید روحی با لباس سفید در مقابل شما هویدا می شود، نشانه آن است که سلامت یکی از بهترین دوستانتان در معرض خطر است.

اگر خواب ببینید روحی با لباس سیاه در برابرتان ظاهر می شود، نشانه آن است که با نیرنگ و بی وفایی دیگران روبرو خواهید شد.

اگر با روحی در خواب صحبت کنید، نشانه آن است که اگر از منطق و عقل سلیم خود پیروی کنید و از مصیبت و شری که در زندگی شماست، جان سالم به در خواهید برد.
اگر خواب ببینید روحی با شما صحبت می کند، علامت آن است که به دست دشمنان می افتید. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که در اثر فریب بیوه خواهد شد.

اگر خواب ببینید ارواحی به در و خانه شما ضربه می زنند، نشانه آن است که دردسری ناگهانی گریبانتان را خواهد گرفت.

اگر خواب ببینید روحی در پشت پارچه ای حرکت می کند، نشانه آن است که اگر می خواهید مرتکب اشتباه نشوید باید احساسات خود را کنترل کنید.

اگر در خواب احساس کنید روح یکی از دوستانتان در اتاق شما سرگردان است، نشانه آن است که احساس ناامنی و نومیدی خواهید کرد.

اگر در خواب روح دوست یا نزدیکانی که هنوز در قید حیات اند مشاهده کنید، نشانه آن است که از جانب دوست بد ذاتی زندگی شما در خطر است. باید در انجام کارهای خود بیشتر دقت کنید. اگر چنین روحی در خواب با حالت زار و نحیفی ظاهر شود، علامت آن است که دوست شما به زودی خواهد مرد.

اگر خواب ببینید روح از جسم شما می شود، علامت آن است که برای افکاری بیهوده، احتمال دارد زندگی خود را به خطر بیاندازید.

اگر در خواب احساس کنید روح دیگری در تن شما حلول کرده است، علامت آن است که وجود بیگانه ای که وارد زندگی شما خواهد شد، آرامش و منفعت به دست خواهید آورد.

اگر در خواب روح پدر و مادر خود را ببینید، نشانه آن است که در معرض خطر قرار گرفته اید. باید به هنگام شراکت با افراد بیگانه دقت کنید.

اگر در خواب روح خود را ببینید، نشانه آن است که با کسی همسفر می شوید و با او به سفری طولانی می روید و در طول همه راه از نومیدی رنج می کشید.

اگر در خواب روحی را میان آسمان ببینید، نشانه آن است که در اثر از دست دادن یکی از نزدیکان احساس بدبختی خواهید کرد.

اگر خواب ببینید روح فرد مطهری با طنابی در آسمان به آرامی تکان می خورد، علامت آن است که در مطالعه آثار علمی پیشرفت می کنید و به شکل سحرآمیزی ثروتمند می شوید. اما اندوه قابل توجهی همیشه در زندگی با شما همراه خواهد بود.

در کتاب سرزمین رویاها:
یک شبح با شما حرف میزند : دشمنان شما را تهدید خواهند کرد.
یک شبح ظاهر میشود : شانس بزرگ.
یک شبح شما را میترساند : منتظر گرفتاری و دردسر باشید.
شما از اشباح نمی ترسید : از میان مشکلات با موفقیت عبور خواهید کرد.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا:
شبح و روح را نمادی از خاطرات، احساسات و یا احساس گناهی که ما را تسخیر کرده اند می داند. بخش هایی از هشیاری وسیع تر ناخودآگاه که در تلاش تعامل با ماست، سایه ضربه های روحی گذشته و رویدادهایی که اکنون توان آسیب و تاثیر واقعی بر ما ندارند اما هنوز در الگوهای رفتاری ما نفوذ دارند همگی می توانند به صورت اشباح یا ارواح در خواب های ما مشاهده گردند.

تعبیر خواب اسکله

تعبیر خواب اسکناس

تعبیر خواب اسکی

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×