یکشنبه , 24 تیر 1403 2024 - 07 - 14 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب »  تعبیر خواب اژدها
تعبیر خواب

 تعبیر خواب اژدها

اسفند 16, 1402 10

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب اژدها:
به روایت یوسف نبی (ع)
دیدن اژدها دشمن بزرگ باشد.

به روایت منوچهر مطیعی:
اژدها یک جانور افسانه ای است. در خواب دیدن اژدها تصویر قدرت های بزرگ و غیر مفید و خطرناک , و تزویر آمیز است. و دشمنی که تسلط بر او در عهده ما نباشد و از جانش بیمناک باشیم می تواند, در خواب ما به صوردت اژدها شکل بگیرد.
معبران کهن نیز اژدها را دشمن قوی پنجه دانسته اند. کشتن اژدها در خواب بخصوص اگر خوابیده باشد, و حالت جنگ به خود نگیرد فراغت کلی از غم و غصه و رهائی از آرزوهای محال رنج دهنده است. پس کشتن اژدها نجات از چنین غم هائی است که داریم.

اگر یک نفر در خواب ببیند که با اژدها می جنگد نشان آن است که با دشمنی قوی پنجه رو در رو قرار می گیرد , و اگر در خواب بر آن اژدها چیره شود در بیداری بر خصم توفق می یابد.
به روایت جابر مغربی
اگر بیند اژدها وی را فرو خورد، دلیل بیم از دشمن بود، که وی را هلاک نماید.

اگر دید بر پشت اژدها نشسته بود و اژدها مطیع و فرمانبر او بود، دلیل که دشمنی بزرگ وی را مطیع و فرمانبر شود و کار او به نظام گردد.

از دیدگاه آنلی بیتون
دیدن اژدها در خواب، نشانه آن است که بر نفس شما شهوات تسلط می یابد و ممکن است به دیگران اجازه دهید از تمایلات و هوا و هوس های شما سوء استفاده کنند، باید بر هوا و هوس و نفس خود تسلط پیدا کنید.

از دیدگاه لیلا برایت:
اگر در خواب اژدها را به عنوان یک حیوان افسانه ای دیدید، نشانگر آن است که با شخص بلند مرتبه ای همنشین می شوید.

دیدن اژدهای وحشتناک در خواب بیانگر ضرر و زیان است.

دیدن اژدهای زخمی در خواب، نشانه ی دشمن خطرناک است که احتمالاً به شما ضرر می رساند.

اگر در خواب ببینید که اژدها را می کشید، بدین معنا است که از مشکلات رهایی پیدا می کنید.

در کتاب سرزمین رویاها:
خواب یک اژدها: ثروت بزرگ
تعداد بسیاری از اژدها: ناکامی عشقی
یک ارتشی خواب اژدها ببیند: یک افسر مافوق به بازدید او خواهد آمد.
یک دختر جوان خواب اژدها ببیند: شادی بزرگ نصیب او می شود.

در کتاب فرهنگ تفسیر رویا:
به دلیل آنکه بخشی از ذهن که آن را ناخودآگاه می خوانیم بسیار سترگ و باستانی است، گاهی در رویا به صورت اژدها، هیولا، زن یا کردی پرخاشجو به تصویر کشیده می شود. در اساطیر قهرمان در حال نبرد با اژدها، افعی یا هیولایی دیگر برای تصاحب گنجی به نمایش در می آید. شاید این امر بدان دلیل باشد که اژدها نمایانگر نیروهای سترگ و ناخردگرای ناخودآگاه، غرایز زندگی و ترس های مهار نشده و جنسیتی است که فرد باید با آن مواجه شود و از عهده آن ها برآید تا به گنج و انرژی بالقوه ذهنی، جنسیتی، عاطفی و احساس دست یابد.

تعبیر خواب استراحت

تعبیر خواب استرالیا

تعبیر خواب استحمام

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×