پنجشنبه , 4 مرداد 1403 2024 - 07 - 25 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبير خواب آلات موسیقی + بهترین و جامع ترین تعابیر از برترین مفسران
تعبیر خواب - مقالات

تعبير خواب آلات موسیقی + بهترین و جامع ترین تعابیر از برترین مفسران

اسفند 17, 1402 20

به گزارش مجله نو: تعبير خواب آلات موسیقی:
به روايت آنلی بیتون:
دیدن آلات موسیقی در خواب، نشانه دست یافتن به لذت موردنظر است.
دیدن آلات شكسته و مستعمل موسیقی در خواب، علامت آن است كه دوستانِ ناسازگار به زندگی شما آسیب خواهند رساند.

اگر دختری خواب آلات شكسته و مستعمل موسیقی را ببیند، نشانه آن است كه نیرو و توانایی به دست خواهد آورد و زندگی را به شكل دلخواه تغییر خواهد داد.

از دید حبیش تفلیسی:
اگر فردی در خواب دید که یک نوع ساز یا آلت موسیقی را مینوازد تعبیرش این است که حرف نادرست و باطلی را خواهد گفت ولی اگر در خواب دید که فقط صدای سازی را میشنود تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل و نادرستی را خواهد شنید.اگر کسی در خواب ببیند که چندین ساز مینوازد یا صدای چندین ساز را میشنود تعبیرش این است که دچار و غم و اندوهی خواهد شد.

اگر در خواب دیدی که دچار یک بیماری شدی و در حال نواختن سازی هستی تعبیرش این است که از این دنیا می روی یا بیماری تا روز به روز بدتر خواهد شد.اگر در خواب دیدی که سازی را شکستی و آن را دور انداختی یا آن را از دستی داده ای تعبیرش این است که توبه خواهی کرد.

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی:
تار یکی از آلات موسیقی است و دیدنش درخواب حکم دیگر آلات طرب را دارد. در بیداری تار وسیله ای است برای خوش گذراندن و آوای خوش شنیدن لذا در خواب به دروغگویی و محال اندیشی تعبیر شده است.

اگر بیننده خواب با نواختن تار آشنا و در این رشته اهلیت داشته باشد خواب دیدن تار تمایل او را به تظاهر و خودنمایی نشان می دهد یا این که می کوشد به کار خطیری اقدام کند و به چیزی دست یابد که در حد او نیست لذا به دروغگویی متوسل می شود.

اگر به نواختن تار آشنا نباشد حکم اول در مورد او صادق نیست و فقط دروغ می گوید که باید از گفتن دروغ بپرهیزد.

به روایت ابن سیرین
اگر کسی بیمار باشد و ببیند تار یا هر وسیله موسیقی دیگری می نوازد خوب نیست زیرا پایان زندگی او نزدیک است.

به روایت معبرین دیگر
اگر فقط یک ساز و آلت موسیقی را نواخته باشی، تعبیرش این است که حرف باطل و دروغ خواهی گفت .
اگر فقط یک ساز و آلت موسیقی را شنیده باشی، تعبیرش این است که حرف دروغ و باطل می شنوی.

اگر چندین ساز و آلت موسیقی را نواخته یا شنیده باشی، تعبیرش این است که دچار مصیبت و غم و اندوه می شوید.

اگر بیمار باشی و در خواب ببینی ساز می زنی تعبیرش این است که از دنیا می روی یا بیماری تو بدتر می شود (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی ساز را شکستی یا دور انداخته ای و یا آن را از دست داده ای و… تعبیرش این است که توبه می کنی و به احتمال خیلی خیلی زیاد از دروغ گفتن توبه می کنی.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×