دوشنبه , 25 تیر 1403 2024 - 07 - 14 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبير خواب آماس (ورم)
تعبیر خواب - مقالات

تعبير خواب آماس (ورم)

اسفند 17, 1402 10

به گزارش مجله نو: تعبير خواب آماس (ورم):
به روايت آنلی بیتون
اگر در خواب مشاهده کنید که بدنتان ورم کرده است، به این معنا است که سلامتى شما در خطر است.

اگر در خواب شخصى را ببینید که بدنش ورم کرده است، به این معنا است که به زودى خبرهایى به گوشتان خواهد رسید.

به روايت محمد بن سیرین:
اماس در خواب، به تعبیر مال است.
اگر ببیند جایی از تن او اماس یا ورم کرده است، به اندازه آن مال به دست خواهد اورد.

اگر جایی از بدن خود را ورم کرده و عفونت کرده ببیند، مال فراوانی به دست خواهد آورد.

به روایت امام جعفر صادق(ع)
اماس یا ورم بر تن دیدن در خواب بر پنج وجه تعبیر دارد:
افزایش مال
زنی سودمند
پسری برایش به دنیا خواهد امد
حاجتش روا می شود
از غمها نجات می یابد

و اگر همه تن خود را اماس کرده ببیند، همه آین پنج وجه نصیبش خواهد شد.

به روایت ابراهیم کرمانی:
اگر بیند که بر تن او آماس بود، چنانکه او را رنج نماید، دلیل که به قدر آن مال حلال یابد.

اگر اماس چنان نباشد که بدو رنج نماید، دلیل بر مال حرام کند.

در سر زمین رویاها:
از یک ورم کردگی رنج میبرید: خبرهای ناخوشآیند.

نزدیکان شما ورم کرده اند : ثروت به شما نزدیک است.

دوستان از ورم رنج میبرند : احترام شما بالا میرود.

اشخاص دیگر از ورم رنج میبرند: مرگ یک دشمن.

روایت خالد بن علی بن محد العنبری:
دیدن ورم در خواب، بر چیزی اضافه وزیادی دلالت دارد.

به روایت جابر مغربی:
اگر ببینی محل زخم ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال و زندگانی و معیشت خوب و خوش به دست می آوری، ولی از دوستان و بستگان جدا می شوی.

تعبیر خواب موضوعی آماس:
در خواب آماس بر بدن دارید؟ به پول می رسید.

آماس بدن شما پر از چرک و خون است؟ پول زیادی بدست می آورید.

در همه جای بدن خود آماس می بینید؟ پول بدست می آورید به آرزویتان می رسید ترس و اضطراب شما برطرف می شود غم و اندوه شما برطرف می شود.

تعبیر خواب ورم کردن اعضای بدن:
چشم: جابر مغربی می گوید: اگر ببینی هر دو چشم تو طوری ورم کرده است که نمی توانی آن ها باز کنی، یـعـنـی با مرد مخالفی ارتباط و مصاحبت برقرار می کنی.

بیضه: تعبیرگری می گوید: اگر ببینی بیضۀ تو ورم کرده یا مبتلا به باد فتق شده ای، یـعـنـی مال بسیاری به دست می آوری، ولی خطر دشمنان وجود دارد.

آلت مردی:جابر مغربی می گوید: اگر ببینی «آلت مردی» ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می شود.

فرج:حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی «فرج» تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال به دست می آوری.

زبان:حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی زبان تو ورم کرده است، یـعـنـی به اندازۀ آن با حرف ها و گفتار خودت مال و اموال به دست می آوری.

پیشانی: ابن سیرین می گوید: اگر ببینی پیشانی تو ورم کرده است، یـعـنـی مال و اموال تو زیادتر می شود.

پهلوی چپ:ابن سیرین می گوید: اگر ببینی پهلوی چپ تو ورم کرده است، یـعـنـی هم زن و هم «کنیزک» تو حامله می شوند.

گردن:ابن سیرین می گوید: اگر ببینی کسی به تو طوری ضربه “پس گردنی” زده است که جای آن ورم نموده، یـعـنـی از آن شخص به تو سود و منفعت می رسد.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×