پنجشنبه , 4 مرداد 1403 2024 - 07 - 25 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیرخواب آفتابه + کامل ترین تعابیر از بهترین مفسران
تعبیر خواب - مقالات

تعبیرخواب آفتابه + کامل ترین تعابیر از بهترین مفسران

اسفند 17, 1402 00

به گزارش مجله نو: تعبیرخواب آفتابه:

به روايت امام جعفر صادق
ديدن آفتابه يا آبدستان در خواب بر پنج وجه است؛
خدمتکار
خزانه و انبار
مدير کار
فرزند
رزق و روزي ناچيز از جائي که اميد آن نيست

به روايت محمد بن سيرين
تعبیر آفتابه، زنی خدمتکار یا «کنیزک» می باشد که چراغ و روشنی خانه را به او میسپارند،

اگر ببینی آفتابۀ نو داری یا کسی به تو داده است، یـعـنـی دارای خدمتکار یا کنیزکی می شوی.

اگر ببینی آفتابۀ تو شکسته است، یـعـنـی آن کنیزک یا زن خدمتکار بیمار شده یا اینکه از دنیا می رود.

اگر ببینی آفتابه ات از دست رفته یا نابود شده است، یـعـنـی آن کنیزک یا خدمتکار فرار می کند یا اینکه از تو جدا می شود.

دیدن آبدستان یا آفتابه در خواب » دلیل بر خزانه دار و کسی شدن است که امور مالی و دخل و خرج (حسابداری و خزانه داری) زیر نظر او قرار میگیرد

اگر ببیند پادشاه یا شخص صاحب مقامی به او آبدستان داد ، به خزانه داری پادشاه و حسابداری … آن صاحب مقام خواهد رسید

به روايت ابراهیم کرمانی:
اگر در خواب آفتابه يا آبدستان ببيند دلالت بر خدمتکاري براي او دارد.

اگر ببيند آفتابه اش شکست يا سوراخ شد ، زنش از او جدا ميشود و يا ميميرد و اگر زن باشد عکس قضيه صادق است.

اگر ببيند از آفتابه آب ميخورد فرزندي برايش به دنيا خواهد آمد.

اگر ببيند آب صاف و ذلال از آفتابه مي خورد ، فرزندي که برايش به دنيا خواهد آمد مايه رضايت خاطر و افتخارش خواهد شد.

به روايت منوچهر مطيعي تهراني:
در قديم که برده داري مرسوم بود و افراد متمکن کنيز و غلام نگهداري مي کردند آفتابه به کنيز و غلام و بيشتر به کنيزک تعبير مي شد و لي اکنون که برده داري مرسوم نيست مي توان آفتابه را به خدمتکار خانه نسبت داد که اين نيز تاويلي پسنديده نيست. معبران گذشته نوشته اند اگر کسي در خواب ببيند که آفتابه اي نو و تازه در خانه دارد کنيزکي به او هديه مي شود يا از بازار مي خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه اش شکسته است خدمتکار و کنيزش بيمار مي شود. آفتابه وسيله اي است براي انتقال آب از حوض يا آبگير به نقطه اي دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسيله اي که بتواند جوابگوي اين نياز باشد ياري دهنده و کمک رساننده است. چه خادم خانه باشد چه بانوي خانه و چه فرزند بيننده خواب. با اين تعريف چنانچه آفتابه اي در خواب ديديم با مراجعه به موقعيتي که در محيط خانواده داريم مي توانيم قياس کنيم که به چه کسي برمي گردد.

تعبير خواب به روايت معبران دیگر
اگر کسی در خواب ببیند که آفتابه ای نو و تازه در خانه دارد کنیزکی به او هدیه می شود یا از بازار می خرد و چنانچه مشاهده کرد آفتابه اش شکسته است خدمتکار و کنیزش بیمار می شود. آفتابه وسیله ای است برای انتقال آب از حوض یا آبگیر به نقطه ای دورتر از محل استقرار آب پس هر نوع وسیله ای که بتواند جوابگوی این نیاز باشد یاری دهنده و کمک رساننده است. چه خادم خانه باشد چه بانوی خانه و چه فرزند بیننده خواب. با این تعریف چنانچه آفتابه ای در خواب دیدیم با مراجعه به موقعیتی که در محیط خانواده داریم می توانیم قیاس کنیم که به چه کسی برمی گردد.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×