یکشنبه , 24 تیر 1403 2024 - 07 - 14 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آدم لاغر
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب آدم لاغر

اسفند 17, 1402 00

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب آدم لاغر:

به روایت محمدبن سیرین:
اگر ببینی بدنت لاغر و نحیف است، تعبیرش فقیر شدن و عجز و درماندگی در کار ها می باشد.

اگر ببینی دختری از آشنایان خودت لاغر شده است و تو قبلا او را درشرایط ظاهری دیگری دیده بودی به این علامت است که تا چند ماه آینده یک شانس فوق العاده در زمینه ی عشق خواهی داشت و باید قدر این فرصت را بدانی و آن را هدر ندهی
چنان چه ببینی افراد مرده لاغر شده اند و این مردگان از بستگانت هستند به این معناست که خواه یا ناخواه در یک تجربه ی تخ و غم انگیز بخاطر از دست دادن و یا جدا شدن از کسی که او را دوست داری گریه زیاد خواهی کرد و درد دلت را به همگان در میان میگذاری و مدت ها زمان لازم است تا بتوانی با این مورد کنار بیایی یا آن را بدست فراموشی بسپاری.

اگر ببینی یکی از دوستان نزدیکت بشدت لاغر شده است به این معناست که همین فرد دیر یا زود به یک ثروت و درامد قابل توجه دست پیدا خواهد کرد و موفقیت ها بسیاری را در زندگی کسب می کند.

چنان چه ببینی عمومی از مردم یک شهر و یا دیار که آن را نمیشناسی همگی لاغر شده اند به این موضوع دلالت دارد که فقر گرانی تنگدستی و ظلم در کشورت زیاد می شود و نابرابری و نا عدالتی زیاد می شود.

اگر ببینی تمام بدن تو ضعیف می باشد، غمگین و ناراحت می شوی، و یا اگر عضوی از بدنت دچار ضعف شده تعبیر آن به این صورت می باشد.

اگر ببینی سر تو ضعیف شده است، جاه و بزرگی تو کاهش می یابد و دچار نقص می شود.

اگر ببینی گردن تو ضعیف شده است، امانت مردم به گردن تو خواهد بود.

اگر ببینی دوش تو ضعیف شده است، زن تو دچار ناخوشی می شود، در جائی دیگر می گوید: اگر ببینی دوش تو ضعیف و شکسته می باشد، دارای وقار و بردباری و جمال و زینت نخواهی بود. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر ببینی دوش تو سست و ضعیف است، نمی توانی امانت داری کنی.

اگر ببینی ساعد تو ضعیف شده است، دختر تو ضعیف می شود.

اگر ببینی بازوی تو ضعیف می باشد، زن تو دچار ناخوشی می شود، یا اینکه برادر یا فرزندت دچار ضعف حال می شود. ابن سیرین در جایی دیگر می گوید: اگر ببینی بازوی تو ضعیف می باشد، هیچ خیر و منفعت و قوتی از برادر، فرزند، شریک یا دوست مورد اعتماد به تو نمی رسد.

اگر ببینی باسن تو ضعیف می باشد، شخصی از بستگانت که بزرگ و رئیس و سرور می باشد، ضعیف خواهد شد، در جائی دیگر می گوید: اگر ببینی باسن تو کوچک و ضعیف می باشد، فرزندت سالم و سرحال نخواهد بود.

به روایت ابراهیم کرمانی
اگر در خواب دیدید که کمر و شانه های شما احساس ناتوانی و ضعف داشت، این خواب یعنی شما امانت دار خوبی نخواهی بود و از پس این مسئولیت بر نخواهید آمد.

اگر تمام بدن خودتان حس ضعف داشت و لاغر شده بودید، شما گرفتار یک فقر و تنگدستی خواهید شد و یا اینکه رازی در دل دارید که برای همه فاش خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که فقط ران پای شما لاغر و باریک شده بود، اقوام شما با کاستی و ضعف رو به رو خواهند شد. این ضعف می تواند به لحاظ روحی یا جسمی باشد.

اگر دیدید که لاغر شده بودید، شما با یک خسارت و زیان مالی رو به رو خواهید شد.

اگر در خواب دیدید که همراه لاغر شدن احساس ضعف و ناتوانی داشتید، و رنگ صورت شما پریده بود، این خواب نماد یک غم یک ناراحتی و حتی بیماری و مشکل جسمی است.

اگر در خواب دیدید که چشم شما ضعیف شده و یا کوچک تر از دیگری بود، این خواب نشان دهنده عدم ثبات شخصیتی و دو بهم زن بودن شماست.

اگر دیدید که جفت پهلو های شما از شدت لاغری به هم نزدیک و چسبیده بود، این خواب نماد ناراحتی و اندوه خواهد بود.

اگر در خواب دیدید که شکم معشوقتان لاغر و کوچک شده بود، این خواب خوب نخواهد بود. تعبیر این خواب بی وفایی را نشان می دهد و امکان اینکه روابط نابود شوند بسیار است.

اگر در خواب دیدید که شکم خودتان کوچک و لاغر شده بود، این خواب نماد سعادت و عذت و احترام است.

اگر شخصی از اعضای خانواده خود را این گونه دیدید، تعبیرش این است که سختی کارها بر شما آسان خواهد شد و حاجت روا خواهید شد.

اگر شخصی از اموات خود را در این حالت دیدید، تعبیرش گرفتار یک بیماری سهمگین و خطرناک شدن است. به تعبیر دیگر اشاره به دوستانی دارد که از طریق راه حرام امرار معاش می کنند.

اگر در خواب دیدید که شکم خودتان و یا یکی از اقوام ابتدا چاق و بزرگ ولی به یک باره خالی و لاغر شد، تعبیر آن این است که اگرچه شما اکنون در خوشی و خنده قرار دارید ولی در اوج لذت شما به ناگهان شرایط رو به منفی تغییر خواهد کرد.

از دیدگاه کارل گوستاو یونگ:
خواب دیدن اینکه چیزی یا کسی لاغر و باریک است، بیانگر نبود قدرت و یکپارچگی است. شما حس می کنید که قادر نیستید خودتان را را حفظ کنید (از پس خود بر آیید) یا روی پای خود و حرف هایتان بایستید.

تعبیر دیگر این است که خواب بیانگر انعطاف پذیری و چابکی است. شما قادرید با هر موقعیتی کنار بیایید و منطبق شوید.
تعبیر خواب آدم لاغر از دیدگاه آنلی بیتون
اگر ببينيد كه آدم لاغرى هستيد، يعنى به چيزهايى كه دوست داريد مى‏ رسيد.

اگر در خواب ديديد كه زيادتر از حد معمول لاغر هستيد، بدانيد كه دچار مشكلات زيادى مىشويد.

ديدن زن لاغر در خواب، نشانه‏ى به دست آوردن موقعيت‏ها و موفقيت‏هاى تازه ‏اى در عشق است.

ديدن مردى لاغر در خواب، نشانگر اين است كه آرزوهاى قديمى شما عاقبت پايان خوشى براى شما نخواهد داشت.

از دیدگاه حضرت دانیال
حضرت دانیال (ع) می فرمایند: اگر ببینی کتف تو ضعیف است و صحیح و سالم نمی باشد، حق مردم بر گردن تو خواهد بود.

در کتاب سرزمین رویاها:
شما لاغر هستید : پولدار می شوید

یک زن خواب ببیند که لاغر شده : شانس در عشق
یک دختر جوان خواب ببیند که لاغر شده : او به خاطر از دست دادن معشوقش گریه فراوان خواهد کرد.

شما لاغر می شوید : پولهای غیره منتظره
شما برای لاغر شدن رنج بسیار می کشید :از شما تقاضای ازدواج خواهد شد

یک مرد خواب ببیند که لاغر می شود : او به کارهای سودمند و پرسودی دست

خواهد زد.

تعبیر خواب موضوعی لاغر شدن:
اگر شما باردار هستید و در خواب دیدید که شکم شما لاغر شده بود:

این خواب برای شخص شما بسیار نیکو و مبارک است. تعبیر چنین خوابی اخبار خوش و رزق و روزی فراوان است. دکتر مدنی می گوید که اگر شما یک آقا هستید و در خواب دیدید که شکم همسر باردار شما آب شده و یا برامدگی نداشت، این خواب به شما می گوید که خداوند یک دختر بچه بسیار زیبا به شما عظا خواهد کرد که با قدم این نوزاد شما طعم شیرینی و لذت زندگی را خواهید چشید.

اگر این زن در خواب شما همسرتان نبود، تعبیر این خواب مربوط به اطرافیان شما خواهد بود. از سمت آنها اخبار دلنشین و خوبی را خواهید شنید و شما هم در شادی آنان سهیم می شوید.

تعبیر خواب لاغر شدن شکم برای مردان نماد بخشش گناهان و اشتباهات، و شروع یک زندگی جدید است. در این راه جدید شما به کسب روزی حلال، به فکر ازدواج، به فکر یک پست و مقام، خواهید پرداخت.

اگر مجرد هستید برای شما تعبیر استجابت دعا و عبادت است. همچنین انس و صمیمیت در دل شما جای کینه و دل آزردگی را خواهد گرفت.

اگر متاهل هستید، برای شما نماد بهبود مسائل مالی و بیشتر شدن رفاه و آسایش است.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×