پنجشنبه , 4 مرداد 1403 2024 - 07 - 25 ساعت :
» اطلاعات عمومی » سخنان بزرگان » سخنان برتراند راسل و زندگینامه آن
سخنان بزرگان

سخنان برتراند راسل و زندگینامه آن

اسفند 21, 1402 10

به گزارش مجله نو:

برتراند راسل

برتراند راسل یکی از بزرگترین فیلسوفان و منطقدان قرن بیستم بود که تاثیر بسیار زیادی بر فلسفه و علم انسانی داشت. او در زمینه‌های مختلفی از جمله منطق، فلسفه دین، فلسفه علم و سیاست نظریه‌ای تولید کرد و مسائل مختلفی مثل خوشی، عدالت و آزادی را تحلیل کرد. در این مقاله، به بررسی زندگی، آثار و تأثیرات برتراند راسل خواهیم پرداخت.

زندگی و آثار او

برتراند راسل در سال 1872 در انگلیس متولد شد و از جوانی به دنبال دانش فلسفه و منطق بود. او آثار زیادی در زمینه‌های مختلفی از جمله منطق ریاضی، فلسفه علم و فلسفه دین نوشت. یکی از آثار معروف او، کتاب “مبانی هندسه” است که تاثیر بسیار زیادی بر تاریخچه فلسفه ریاضی داشته است.

تأثیرات برتراند راسل

برتراند راسل تاثیر بزرگی بر فلسفه و علم انسانی داشته است. او تأثیرات بسیار زیادی بر آثار فیلسوفان بزرگ دیگر مثل لودویگ ویتگنشتاین و آلبرت اینشتین داشته است. او به عنوان یکی از بزرگترین منطقدان و فیلسوفان قرن بیستم شناخته می‌شود و افکار و ایده‌های او هنوز هم تأثیرگذاری بر فلسفه معاصر دارند.

نتیجه گیری

برتراند راسل یکی از بزرگترین فیلسوفان و منطقدان قرن بیستم بود که تاثیر بسیار زیادی بر فلسفه و علم انسانی داشت. او با آثار خود در زمینه‌های مختلفی از جمله منطق، فلسفه دین و فلسفه علم به عنوان یکی از بزرگترین منطقدان تاریخ شناخته می‌شود و افکار و ایده‌های او هنوز هم تأثیرگذاری بر فلسفه معاصر دارند.

سخنان

متأسفانه بسیاری از مردم پس از این‌که به دامان شوربختی درافتادند، به سعادت از دست‌رفته خویش پی می‌برند. برتراند راسل

وقتی که از تلف‌کردن آن لذت می‌بری، وقت تلف‌شده نیست. برتراند راسل

هدف حاکمان سياسي بشري کسب قدرت هرچه بيشتر است همچنانکه قانون جاذبه، در اجسام، حاکم است. برتراند راسل

اگر انسان را معجوني از فرشته و حيوان بدانيم حقّاً درباره حيوان بي انصافي کرده ايم پس چه بهتر است که او را ـ ترکيبي از فرشته و شيطان بدانيم. برتراند راسل

با تمام زنان می‌توان خوابید اما با تعداد محدودی از آنها می‌توان بیدار ماند.برتراند راسل

احساس وظیفه در كار، نیكو و در روابط، آزاردهنده است. انسان ها تشنه محبت اند نه مراقبت.برتراند راسل

گرفتاری این دنیا از این است كه نادان از كار خود اطمینان دارد و دانا از كار خود مطمئن نیست. برتراند راسل

وقتی این همه اشتباهات جدید وجود دارد که می‌توان مرتکب شد، چرا باید همان قدیمی‌ها را تکرار کرد. برتراند راسل

بذر اندیشه و فكر بپاش، عمل و نتیجه درو كن. برتراند راسل

من نمی‌دانستم كه تو را دوست دارم، تا اینكه آن را از زبان خودم شنیدم. برای لحظه‌ای اندیشیدم: “خدایا من چه گفتم؟” و سپس فهمیدم كه آنچه درست است را گفته‌ام. برتراند راسل

زندگی كردن بدون برخی از چیزهایی كه می‌خواهید، بخش ضروری شادمانی است. برتراند راسل

راز شادمانی در این است: بگذارید دلبستگی‌های شما تا حد امكان گسترده باشند. بگذارید واكنش‌هایتان نسبت به چیزها و اشخاصی كه به آنها دلبستگی دارید، به جای دشمنانه بودن، تا حد امكان دوستانه باشد. برتراند راسل

اگر خوب زندگی كنی به حتم شاد نمی شوی، اما اگر شاد باشی خوب زندگی خواهی كرد.برتراند راسل

در هر لحظه، یك چیز یگانه و تازه نهفته است.برتراند راسل

بینش نسنجیده و نیازموده برای فراهم آمدن حقیقت كافی نیست، هر چند كه بسیاری از مهمترین حقایق نخست به این صورت تجلی كرده اند.برتراند راسل

مردم متوحش مردم سخت گیرند.برتراند راسل

كمتر رخ می دهد كه ترس، عمل عاقلانه ای را باعث شود و بیشتر منجر به عملی می شود كه آن خطری را كه ترس از آن برخاسته افزایش می دهد. برتراند راسل

دلایل این ناتوانی مسخره و اندوهبار در اینكه چنان رفتار كنیم كه منافع همگان حكم می كند، در امور خارجی نیست، بلكه در طبیعت عاطفی خود ماست.برتراند راسل

همكاری جهان با فن و صنعتی كه ما امروز داریم می تواند فقر را از میان بردارد و می تواند مرتبه ای از سعادت و رفاه را برای همه ی نوع بشر فراهم كند كه بشر هرگز به خود ندیده است. برتراند راسل

جوهر عرفان چیزی نیست جز گونه ای قوت و عمق احساس نسبت به باورهایی كه انسان درباره ی جهان دارد. برتراند راسل

انسانی كه امید و آرزویش از حدود زندگانی شخصی فراتر رفته باشد مانند انسانی كه آرزوهایش محدود باشد در معرض ترس نیست. برتراند راسل

اگر بنا باشد كه جهان از فاجعه هایی كه آن را تهدید می كنند جان به در برد مردمان باید بیاموزند كه دامنه ی همدردی شان را گسترده تر سازند.برتراند راسل

اگر امید و آرزوی شما منحصر به خودتان یا كشورتان یا طبقه تان یا پیروان باورتان باشد خواهید دید كه به موازات لطف و مهر و محبت شما عواطف خصمانه وجود دارد. برتراند راسل

فلسفه نباید از زندگانی شخصی بكاهد، بلكه باید بر آن بیفزاید.برتراند راسل

اگر آدمی آنقدر به غذا بی اعتنا باشد كه زرد و ناتوان شود، ما نباید او را تحسین كنیم؛ اما مردی كه از آگاهی به نیازهای خویش به مرحله ی همدردی با گرسنگان رسیده باشد سزاوار تحسین ما خواهد بود.برتراند راسل

ما متوجه خواهیم شد كه محكمترین و تعصب آمیزترین باورهای ما آنهایی هستند كه كمترین دلیل ها برای درستی شان در دست است.برتراند راسل

تا چهل سالگی كه مغزم خوب كار می كرد، به ریاضیات و پژوهش پرداختم. از چهل تا شصت سالگی كه ذهنم ضعیف شده بود به فلسفه روی آوردم و در اواخر كه به كلی مغزم كار نمی كرد به سیاست! برتراند راسل

فلسفه باید خطاپذیری ذهن بشر را به ما بفهماند. برتراند راسل

انگیزه هایی كه مردمان را به فلسفه كشانده گوناگون است. با حرمت ترین انگیزه ها میل به شناختن جهان بوده است.برتراند راسل

گرچه تقلید محض همیشه مردود است، از آشنایی با نثر خوب، ثمره ی بسیاری به دست می آید؛ به ویژه در پروراندن زیبایی وزن نثر.برتراند راسل

راستش را بخواهید هر تقلیدی خطرناك است.برتراند راسل

اینكه نظری را همه می پذیرند، نمی تواند دلیلی بر درست بودن آن نظر باشد. در حقیقت، با توجه به نادانی اكثریت نوع بشر، امكان نادرست بودن نظری كه همگان آن را می پذیرند بیشتر است تا عكس آن.برتراند راسل

حاضر نیستم در راه باورهایم كشته شوم، چون ممكن است برخطا باشم. برتراند راسل

از بین ده زن، نه زن پیش از به کار بردن تازیانه، آن را از دست مردان می گیرند. برتراند راسل

عطش قدرت، خطرناك ترین پدیده خود سری مدیر است.برتراند راسل

ترس از عشق، ترس از زندگی است و آنان كه از عشق دوری می كنند مردگانی بیش نیستند.برتراند راسل

اگر تمامی ما قدرت جادویی خواندن افكار یكدیگر را داشتیم، نخستین چیزی كه در دنیا از بین می رفت عشق بود. برتراند راسل

آرمانهای ما فقط با درآمیختن با جهان به ثمر می رسند و چون از جهان جدا شوند عقیم می مانند. اما آرمانی كه از حقیقت بترسد یا از پیش بخواهد كه جهان موافق خواهشهای او باشد توانایی این آمیزش را ندارد. برتراند راسل

هرگز حاضر نیستم به خاطر عقایدم بمیرم، چون ممکن است عقایدم اشتباه باشند. برتراند راسل

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×