چهارشنبه , 3 مرداد 1403 2024 - 07 - 24 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آسمان- تعبیر خواب آسمان بر‌ اساس موضوع آن
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب آسمان- تعبیر خواب آسمان بر‌ اساس موضوع آن

اسفند 27, 1402 10

 

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب آسمان

طبق آیات قرآن، آفرینش آسمان در طی شش روز و به تدریج روی داده و به دفعات از آن به عنوان عالم ملکوت و یا عالم معنا یاد شده است لذا تعبیر خواب آسمان، نوید بخش الطاف الهی است که در زندگی متجلی شده و همچون معجزه تحولاتی را به ارمغان می آورد.

آسمان همان فضای لایتناهی و نیلگونی است که در بالای سر ما قرار داشته و همچون قنداقی از پر قو زمین را در آغوش گرفته است. آسمان هر روز با پوشیدن لباس آبی، انسان ها و موجودات ساکن بر روی کره زمین را به تلاش برای زندگی باامید و انرژی مضاعف نوید بخشیده و در هنگام شب با تن کردن لباس سیاه مزین به نور ماه و ستاره، اوقاتی از آرامش را برای شان به ارمغان می آورد.
ویرایش شده و توسعه می یابد.‌

به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

خوابی که در آن آسمان را به صورت شفاف و صاف ببینید، تعبیر به خیر و اتفاقات خوب می شود. ولی اینکه ببینید به سمت آسمان حرکت کرده و تا منتها الیه و بطور نامعلوم در آن پیش می روید، به معنای رسیدن به پایان عمر می باشد.

اگر کسی در رویا ببیند که به آسمان رفته اما پشت درب‌های بسته آن باقی مانده و نتوانسته وارد شود، به منزله آن است کاری که در دست داشته و برای به ثمر رساندن آن تلاش می کند، با موانع و مشکلاتی مواجه گشته که عامل آن خصومت و بدخواهی شخصی است که راه را بر او سد می کند.

زمانی که مشاهده کنید به یکباره از آسمان به زمین سقوط کردید، ولی خوشبختانه در سلامت کامل بوده و خدشه ای به شما وارد نشد، به معنای بیماری و کسالتی است که به آن دچار میشوید. این بیماری قابل درمان بوده و به زودی بهبودی کامل پیدا می کنید.

چنانچه در خواب آسمان را به رنگ سبز دیدید،به منزله وفور نعمت و رونقی است که مردم سرزمین از آن بهره‌مند می‌شوند.

گر در رویا آسمان به رنگ قرمز بود، به معنای نبرد و نزاع خونینی است که در آن دیار رخ داده و اشخاص بسیاری مجروح و کشته می‌شوند.

اگر در خواب آسمان را به رنگ سیاه مشاهده کردید، دلیل بر وجود آشوبی عظیم و بلای بزرگی است که وارد می شود.

دیدن آسمان به رنگ سفید به منزله بروز بیماری و کسالت می باشد.

هنگامی که در رویا مشاهده کنید پرنده ای از میان آسمان بر بام خانه شما فرود آمده و بر آن می نشیند، تعبیر آن رسیدن به آسایش و داشتن امکاناتی به روز و فوق العاده بوده که موجب پیشرفت ت در زندگی خواب بیننده می شود. زمانی که ببیند پرنده از بام به پرواز درآمد بیانگر اطلاع از اخباری مثبت و بسیار مسرت بخش بوده که موجبات شادی و خشنودی را فراهم می کند.

به روایت لیلا برایت

اینکه بتوانید در خواب آسمان را ببینید، تعبیر به معنای آرامش ذهنی و تمدد اعصابی است که پس از اوقاتی که در برابر شرایط سخت و ناراحت کننده گذرانده اید، برای شما حاصل می شود.

اگر در خواب ببینید که آسمان به رنگ سبز بود، نشان دهنده اوقات لذت بخش و سرشار از خوشحالی است که بر شما می گذرد.

چنانچه آسمان را به رنگ سرخ مشاهده کردید، احتمالاً با شخص یا اشخاصی دچار اختلاف نظر گشته و یا به بحثی میانتان شکل می گیرد.

در صورتی که آسمان را در رویا به طور کاملا معمولی و به رنگ آبی ببینید، مفهوم آن چنین است که در شرایطی قرار میگیرید که حامل اتفاقات خوشایند و مثبتی برای شما خواهد بود.

اگر در خواب ببینید که آسمان پوشیده شده از ابر بود، یعنی در تصمیماتی که اتخاذ می کنید قاطعیت نداشته و اموری که برعهده شماست دچار نقصان و کمبود می شوند.

به روایت لوک اویتنهاو
هنگامی که در خواب مشاهده کردید آسمان بسیار درخشنده و تابناک بود، تعبیر به منزله سعادت و نیک بختی است که در زندگی همراه شماست.

اگر در آسمان ابر هایی را ببینید، مفهومی در خصوص مشکلات و مسائلی دارد که باعث نگرانی و اندوه شما می شود.

زمانی که در رویا آسمان به رنگ قرمز نمایان گشته بود، نشان دهنده خوشحالی فراوان و شادمانی بی حدی است که شما را فرا می گیرد.

چنانچه ببینید در آسمان انبوهی از ستاره های درخشان خودنمایی می‌کنند، یعنی به زودی مال و مکنت فراوانی از طریق به شما خواهد رسید.

اگر ببینید که آسمان بسیار تیره و کدر بود، به منزله هشداری برای خواب بیننده است که احتمالاً خطری در کمین او می باشد.

به روایت آنلی بیتون

چنانچه ببینید در خواب چهره هایی از انسانها و حیواناتی ناشناخته در آسمان نقش بسته و شما با تعجب فراوان به طرز حیرت انگیزی به آنها می‌نگرید، تعبیر به منزله هشداری برای شماست که بیان می کند هر آنچه که در زندگی به آن دچار گشته و موجبات اندوه و گرفتاری شما را ایجاد کرده، منشاء آن بخل و حسادتی است که در وجود شما به حد عمیقی ریشه دوانده و اثرات آن به شکل موانع و ناراحتی در واقعیت بروز می کند. این حسادت به قدری خطرناک است که قادر است عشق و علاقه ای که در زندگی از خود بروز می دهید زیر سوال برده و آن را به قهقرا ببرد.

هنگامی که در رویا دوستان و اطرافیان تان را در آسمان مشاهده کنید، به این معناست که آنها با نیت کمک به شما دست به اعمال نادرستی می زنند که صدمات و مخاطرات جدی برای اشخاص دیگر در پی داشته و موجبات خشم و نارضایتی آنها را ایجاد می کند. اصولاً پیامد چنین خوابی به معنای ایجاد شرایط سخت و ناخوشایندی است که در زندگی با آن روبرو می شوید.

زمانی که در رویا ببینید در آسمان هستید، به منزله هشداری در خصوص مخاطراتی است که در کمین شما بوده و هر آن صدمات زیادی را به شما وارد می کند. ولی شما با قدرت تحلیل و تدبیری که در خود سراغ دارید می‌توانید بر آنها غلبه کرده و در صدد جبران آن برآیید.

اگر آسمان را در خواب به شکل کاملا صاف و شفاف ببینید، به معنای انجام کارهای شاخصی است که موجبات سرافرازی و مباهات را برای شما فراهم می کند. در عین حال خواب مذکور نشان دهنده مجالست و معاشرت با اشخاص فرهیخته و متجددی است که به تازگی با آنها آشنا شده اید.

کتاب سرزمین رویاها

اگر در خواب مشاهده کنید که آسمان همه پهنه زمین را در برگرفته و پوشانده است، تعبیر به منزله سعادت عظیم و نیک بختی غیر قابل وصفی در زندگیتان است.

چنانچه در رویا آسمان را به طور کاملاً شفاف و بدون وجود تکه ای ابر در آن ببینید، به معنای ثروت زیاد و شعف بی حد و حصری است که به زودی به شما می رسد.

زمانی که در خواب آسمان را بدون وجود خورشید ببینید، یعنی از کسالت و بیماری که به آن مبتلا شده اید بهبود یافته و سلامتی کامل به دست می آورید.

اگر در خواب ببینید در کنار شخصی که قلبا به او علاقه دارید در حال مشاهده آسمان هستید، تعبیر آن چنین است که فرصتی بزرگ و شادی فزاینده‌ای به شما روی می‌آورد.

هنگامی که آسمان شب را بدون هیچ ستاره ای ببینید، به این معناست که احتمالاً از اخباری نه چندان خوش مطلع می شوید.

اگر در رویا ببینید که آسمان سرتاسر پوشیده از ابر می باشد، یعنی در مسئله ای که تلاش می کنید به نتیجه مطلوب نرسیده و تدبیر دیگری لازم است.

اگر در خواب آسمان شب را ببینید که مهتاب در آن نورافشانی می کند به منزله مال کثیری است که به شما می رسد.

به طورکلی خوابی که در آن به آسمان می روید، نشان دهنده سعادت و نیکبختی است که در زندگی با شما یار می شود.‌

تعبیر خواب آسمان بر‌ اساس موضوع آن

دیدن آسمان در رویا و خواب معانی متفاوتی را دربرداشته که تعبیر بر حسب جزئیات آن بیان می شود.

آسمان شفاف و آبی

هنگامی که آسمان را به صورت کاملاً شفاف و به رنگ آبی ببینید، تعبیر به معنای آسودگی خیال، سپری کردن اوقاتی بدون اضطراب، میانه رو بودن در زندگی و کار می باشد.

آسمان کولاک و تندباد

زمانی که آسمان مملو از کولاک و تندباد نمایان بود، به منزله استرس و مسائل بغرنجی است که در زندگی با آن دست به گریبان بوده، و این امر موجبات دلسردی و سرخوردگی شما گشته به طوری که منزوی و افسرده شده اید.

صداهای وحشتناک از آسمان
اگر کسی در خواب صداهای وحشتناک و هراسناکی از آسمان بشنود، تعبیر آن چنین است که ممکن است اخبار ناخوشایندی به گوشش برسد که در نتیجه آن روند زندگی از حالت متعادل خارج گشته و با تلاطم روبرو شود.

دیدن آسمان از پنجره

هنگامی که در خواب مشاهده کنید به مدت مدیدی از پنجره منزلتان در حال نظاره آسمان هستید، به این معناست که آرزوهای کوچک و بزرگ بسیاری در سر خود می پرورید. تعدادی از این خواسته ها به عنوان هدف در زندگی شما مشخص شده که برای رسیدن به آن برنامه ریزی کرده و همه همت خود را به کار می گیرد.

پرواز پروانه در آسمان

زمانی که در آسمان ببینید تعدادی پروانه در حال بال زدن و پرواز در آسمان هستند، تعبیر یعنی به زودی عازم سفری تفریحی میشوید که بسیار مهیج بوده و اتفاقات شیرینی را در آن تجربه می‌کنید.

ابرهای شناور در آسمان

اگر در خواب تکه های ابر را به صورت شناور در آسمان ببینید، نشان دهنده افکار و اندیشه های جدیدی است که مانند جرقه به ذهن هوشیار شما ظهور می کند. این افکار هرچند کوچک و ناچیز به نظر میرسند ولی با صرف زمان و انرژی که شما انجام می دهید، تبدیل به ایده های بزرگ و پروژه‌های پرسود خواهند شد.

خورشید در وسط آسمان

هنگامی که در خواب خورشید را در وسط آسمان ببینید، تعبیر به منزله اجابت آرزوها و خواسته هایتان بوده و همچنین نشان دهنده انتخاب به جا و صحیحی است که شما را به ایده آل های تان میرساند. خوشبختانه شما از چنان هوش و ذکاوتی برخوردار هستید که همچون پله های ترقی باعث موفقیت و پیشرفت شما می شود.

غروب آفتاب در آسمان

چنانچه آسمان را در هنگام غروب آفتاب در رویا ببینید، این خواب تعبیر به شرایط سخت سخت و مشکلاتی است که همچون آزمایش الهی در زندگیتان پدیدار شده که از نشانه های آن تردید در تصمیم گیری، عدم اطمینان در روابط و غیره می باشد.

آسمان آبی

زمانی که آسمان را به رنگ آبی در خواب مشاهده کنید، نشان دهنده صفات زیبنده ای همچون محبت عمیق، صداقت در رفتار و بخشندگی در مال بوده که در وجود شماست. در عین حال به زودی با شخصی خوش چهره و گیرا روبرو می شوید که بدین ترتیب باب آشنایی و معاشرت برای شما گشوده می شود.

آسمان بارانی

اگر در خواب آسمان را در حال بارش باران ببینید، تعبیر به فرجام ناخوشایندی است که در روابط عاطفی و احساسی شده و منجر به قطع این ارتباط حتی به صورت موقت گردیده است.

لازم به ذکر است که احوال و احساسی که شما در هنگام بارش باران داشتید، در معنای این خواب تاثیر شایانی دارد. چرا که اگر در رویا با دیدن باران احساس شادی و خوشحالی داشتید، خواب مذکور مفهوم خیر و نیکویی دارد. ولی اگر احساستان ناراحتی و اندوه بود، احتمالا با شرایط سختی مواجه می شوید.

آسمان سیاه

چنانچه در رویا آسمان را به رنگ تیره و سیاه ببینید، به منزله وقایع ناخوشایند و معضلاتی است که به یکباره موجب زیر و رو شدن آرامش زندگی شده و روند آن را با موانعی مواجه می کند. همچنین به معنای ضلالت و عدم اعتقاد به پروردگار بزرگ می باشد.

آسمان خاکستری

اگر در خواب ببینید که آسمان خاکستری رنگ شده بود، تعبیر چنین مفهومی دارد که به دلایلی آرامشی که در منزل حاکم بود دستخوش تغییراتی گشته که اضطراب، نگرانی و تشطت را به همراه خود آورده است.

آسمان زرد

این که آسمانی را در رویا به رنگ زرد نظاره کنید، بیانگر کسالت و ناخوشی جسمی است که سلامت شما را به خطر انداخته و مدتی در بستر بیماری به سر می برید.

آسمان سرخ

اگر آسمان را در خواب به رنگ نیلگون و قرمز ببینید، به این معناست که کارها و اموراتی که در دست دارید طبق میل و برنامه ریزی شما پیش نرفته و لازم است راهکار و تدبیری دیگر جهت رسیدن به اهداف تان در نظر گرفته و مصرانه دنبال کنید تا کامیابی و موفقیت در موضوع مذکور شامل حالتان شود.

از نظر آنلی بیتون

مشاهده آسمان سرخ در خواب به منزله ناخوشنودی و عدم رضایت در سطح گسترده مانند مردم یک شهر یا کشور می باشد که حتی ممکن است اعتراضات و تجمعاتی را در پی داشته باشد.

پرواز به آسمان

چنانچه در خواب و رویا مشاهده کنید که به جانب آسمان در حال پرواز هستید، تعبیر چنین معنایی دارد که به درجات بالایی از کمالات عرفانی و اخلاقی رسیده و بسیار پارسا و پرهیزگار هستید.

به طوری که در انجام هر امری در ابتدا خشنودی و رضایت پروردگار را مد نظر قرار داده و سپس به آن اقدام می‌کنید. با این توصیف محبوبیت بسیاری در قلب اطرافیان و دوستانتان پیدا می کنید.

همچنین خواب مذکور نشان دهنده اقبال بلند، ارتباط عشقی عمیق و فرصتهای مغتنمی است که در امور مالی و شغلی به شما روی آورده و موجب پیشرفت و ترقی را برای تان فراهم می کند.

پرواز پرنده در آسمان
هنگامی که در خواب ببینید پرنده ای به سوی آسمان در حال پرواز بود، چنین تعبیری دارد که احساس زیبای عاشقی در وجودتان ریشه دوانده و پر و بال جدیدی به روحیه و افکارتان می دهد.

شما قصد دارید تا هر فکر و رفتاری که موجب محدودیت در انجام اموراتتان گشته و پیشرفت و ترقی را برای شما سخت و دور از دسترس نموده، رها کرده تا با دید بازتر و افقی گسترده به سوی سعادت و نشاط در آینده گام بردارید.

سقوط از آسمان

اگر ببینید که با سرعت زیاد در حال افتادن از آسمان هستید، تعبیر به منزله از دست دادن و ناکامی در امور و یا چیزهایی است که متعلق به شماست و مدت ها با سعی و کوشش فراوان به آن دست یافته اید.

بالا رفتن به آسمان
هنگامی که در رویا ببینید توسط ریسمانی که میان زمین و آسمان متصل است در حال بالا رفتن و اوج گیری به سمت آسمان هستید، مفهوم آن چنین است که به مدد و حمایت الهی آرزویتان به اجابت رسیده و به هر آنچه که مد نظرتان است در دست می یابید.

آنلی بیتون معتقد است

اگر در خواب ببینید که در حال بالا رفتن به سمت آسمان هستید، نشان‌دهنده تلاش مستمر و کوششی است که برای دستیابی به هدفی انجام می دهید ولی این کار با فراز و نشیبی همراه است.

چنانچه شخصی در خواب دید که نه از جنس در مقابل او به سمت آسمان است و او از آن بالا می‌رود، بیان‌کننده ارتقا و پیشرفتی است که به واسطه شخصی صاحب منصب برای او فراهم شده و موجبات تحول چشمگیر در امورات زندگی اش می شود.

بارش ماهی از آسمان

اگر در خواب ببینید که به جای باران، ماهی از آسمان می ریخت بدانید که به قدری در افکار و امورات خود مشغول بوده و آنچنان به خود مغرور هستید که هیچ کس مقبول شما نبوده و یکه و تنها شده اید. یادتان باشد که هر اندازه احترام و محبت به سمت دیگران نثار کنید، به همان اندازه و حتی چند برابر از جانب آنها به شما باز می گردد.

آسمان نورانی

اگر در خواب تان آسمان بسیار درخشنده و پرنور بود، تعبیر بیان کننده اعتدال و عدالتی است که در حق شما در زندگی جاری شده و آنچه که متعلق به شماست به دست میاورید. همچنین اهداف و خواسته های تان در زندگی متجلی می شوند.

آنلی بیتون می گوید

رویایی که در آن آسمانی مملو از ستاره های نورانی ببینید، به معنای تلاش وافر و کوشش مستمری است که شما برای رسیدن به آرزوهای تان انجام داده و از هیچ کاری فروگذار نکردید. در نهایت موفقیت را برای خود به ارمغان می آورید.

در عین حال معنای دیگر آن نشان دهنده موقعیتی عالی برای سفر به مناطق دلپذیر و دیدنی بوده و حتی ممکن است با عده‌ای از دوستان و کسانی که مدت‌ها از آنها دور بوده اید ملاقاتی داشته باشید و اوقاتی را به خوشگذرانی سپری کنید.

آنلی بیتون بیان می‌کند:

چنانچه آسمان را بسیار درخشان و نورانی دیدید در حالی که ملائک و فرشته ها در حال سیر در آن بودند، نشان دهنده آموزش علوم روحانی و عرفانی است که به آن می پردازید. لازم است که مدتی برای تمدد اعصاب و کسب آرامش، سفری داشته باشید تا به دور از دغدغه های روزانه تجدید نیرو کنید.

آسمان پر ستاره

اگر در خواب آسمان شب را ببینید که با انبوه ستارگان در حال نور افشانی بودند، تعبیر یعنی همه اهداف و رویا هایی که در سر پرورانده و برایشان تلاش کردید، به تدریج در زندگی متجلی شده و شادکامی و مسرت را برای تان به ارمغان می آورد. چنین چیزی مسیر جدیدی را برای شما گشوده که در پی آن سعادت و دولت به همراه دارد.

آتش در آسمان

اگر آسمان را در حالی که از زبانه های آتش از آن به بیرون میزند ببینید، تعبیر به خشم و قهر الهی است که بر شما نازل می شود. این عذاب در نتیجه اعمال ناپسند و گناهان کبیره ای است که از شما سر زده و در نهایت به استیصال و درماندگی می رسید.

گل ریختن از آسمان

چنانچه در رویا مشاهده کنید آسمان، زمین را گل باران کرده و گل‌های زیبا و خوشبو از آن فرو می ریزد، تعبیر به این معناست که در آینده ای نزدیک خبرهای مسرت بخشی به گوش تان می رسد که موجب تحول در طرز فکر و باورهای شما گشته به طوری که با ایده های جدید اسباب ترقی و پیشرفت برای شما هموار می شود.‌

بارش سنگ از آسمان

اسماعیل ابن اشعث از معبرین عرب گفته:

زمانی که کسی در خواب دید به مقدار خیلی زیاد سنگ از آسمان فرو میریزد، به معنای عذاب الهی و بلای دشوار و خانمان سوزی است که بر آن دیار نازل می شود.

هنگامی که ببیند دانه های گندم و جو همچون باران نعمت بر زمین می بارد، به منزله وفور نعمت و رونق در کسب و کار و معیشت مردم آن سرزمین می باشد که در کمال آسایش و امنیت به زندگی و کسب و کار مشغول هستند

به آسمان رفتن
منوچهر مطیعی تهرانی معتقد است:
خوابی که در آن ببینند به جانب آسمان حرکت می کنند، تعبیر خوب و نیکویی ندارد. از آن جهت که منظور از رفتن، به حالت غیر ارادی و بی وقفه تا منتها الیه آن سیر کردن می باشد که این همان تعبیر به مرگ می شود.

نوشته در آسمان

هنگامی که در خواب نوشته ای را در میان آسمان کدر و تاریک نظاره گر باشید، به منزله قهر الهی و رها کردن شما به حال خودتان می باشد.

همچنین عده‌ای از مفسرین معتقدند که خواب مذکور به این معناست که به علت ارتکاب گناهان کبیره و اعمال قبیح و کریهی که انجام شده، خداوند در رحمت و عنایت خود را بسته و خشم خود را بر او جاری می کند.
دستور تیکه نوشته را در میان آسمانی شفاف و صاف ببینید، این خواب معنای خیر و نیکویی دارد.

دیدن نام الله در آسمان

چنانچه در خواب نامی از اسماء الهی را در میان آسمان نظاره کنید، به این معناست که رحمت و معجزه الهی در زندگی شما جاری گشته و آرزوها و خواسته های تان در زندگی به اجابت می رسد. در نهایت خوشبختی و سعادت بزرگی به شما می رسد.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×