سه شنبه , 2 مرداد 1403 2024 - 07 - 23 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آسیاب بادی – تعبیر بر اساس کتاب ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب آسیاب بادی – تعبیر بر اساس کتاب ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ

فروردین 7, 1403 10

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب آسیاب بادی :

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ :

ﺧﻮﺍﺏ ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ : ﺳﻮﺩﻫﺎﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻭﻟﻲ ﻛﻢ ﺍﺭﺯﺵ.

ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﺧﻴﻠﻲ ﺑﺰﺭﮒ : ﺷﺎﺩﻱ ﻭ ﺛﺮﻭﺕ.

ﻣﺴﻴﺮ ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﻋﻮﺽ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ : ﺁﺩﻣﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻧﺪﺍﺭﻳﺪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ : ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺛﻲ ﻣﻴﺮﺳﺪ.

ﻳﻚ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﻣﻲ ﺍﻧﺪﺍﺯﻳﺪ : ﺧﺒﺮﻫﺎﻱ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ.

ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﺁﺳﻴﺎﺏ ، ﺳﻨﮓ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺭﺍ ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺎﻧﺪ : ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

متأهل ها ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ : ﺯﻥ ﻭ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻭﻓﺎﺩﺍﺭ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﺠﺮﺩﻫﺎ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ : ﺑﺰﻭﺩﻱ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﻋﺸﺎﻕ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺳﻴﺎﺏ ﺑﺎﺩﻱ ﺑﺒﻴﻨﻨﺪ : ﺁﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×