جمعه , 29 تیر 1403 2024 - 07 - 19 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آشغال- بررسی کامل ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب آشغال- بررسی کامل ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ

فروردین 8, 1403 00

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب آشغال :

ﻟﻴﻼ ﺑﺮﺍﻳﺖ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :

ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ، ﻋﻼﻣﺖ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺷﮕﻔﺖ‏ﺍﻧﮕﻴﺰﻯ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﻣﻰ‏ﺷﻮﺩ.

ﺁﻧﻠﯽ ﺑﻴﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﻳﺪ :

ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﻭ ﺯﺑﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ، ﻧﺸﺎﻧﺔ ﺍﺩﺍﺭﺓ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺏ ﺍﻣﻮﺭ ﺯﻧﺪﮔﻲ ﺍﺳﺖ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺩﻳﺪﻳﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﺩﺳﺖ ﭘﻴﺪﺍ ﻣﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﺩﺭ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﭼﻴﺰﻯ ﻣﻰ‏ﮔﺮﺩﻳﺪ ﻭﻟﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻧﻤﻰ‏ﻛﻨﻴﺪ، ﺩﻟﻴﻞ ﺁﻥ ﺑﻮﺩ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻰ‏ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻰ ﻭ ﺳﻬﻞ‏ﺍﻧﮕﺎﺭﻯ ﺩﭼﺎﺭ ﻣﺸﻜﻞ ﺑﺰﺭﮔﻰ ﻣﻰ‏ﺷﻮﻳﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺩﻳﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﭘﻮﻟﻰ ﭘﻴﺪﺍ ﻛﺮﺩﻩ‏ﺍﻳﺪ ، ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺯﺩﻫﺎ ﻛﻴﻒ ﭘﻮﻟﺘﺎﻥ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻣﻰ‏ﺩﺯﺩﻧﺪ.

ﺍﮔﺮ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺁﺷﻐﺎﻝ ﺍﻓﺘﺎﺩﻩ‏ﺍﻳﺪ ، ﻧﺸﺎﻧﻪ‏ﻯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﻰ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ‏ﻫﺎﻯ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪﻯ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺍﺣﺎﻃﻪ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﻛﺮﺩ.

ﺩﻳﺪﻥ ﺁﺷﻐﺎﻝ (ﺗﻔﺎﻟﻪ) ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ، ﺑﻪ ﻣﻌﻨﻰ ﺯﻳﺎﺩ ﺷﺪﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﻳﻰ ﺷﻤﺎ ﺍﺳﺖ.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×