چهارشنبه , 3 مرداد 1403 2024 - 07 - 24 ساعت :

برچسب زده شده با: رسوم عجیب و غریب

رسوم عجیب و غریب

رسم «شارو» (Sharo)(سنت عجیب و غریب آفریقایی)

اسفند 22, 14020

رسوم عجیب و غریب

رسم عجیب آب دهان انداختن- سنت ها و مراسم های باونکردنی

اسفند 22, 14020

رسوم عجیب و غریب

رسم عجیب خاکستر خوری- عجیب ترین سنت های کشور برزیل

اسفند 22, 14020

رسوم عجیب و غریب

 آیین تشریفاتی Satere-Mawe- عجیب و غریب ترین سنت ها

اسفند 22, 14020

رسوم عجیب و غریب

 رسم عجیب زندگی با مرده- رفتار های عجیب در کشورها

اسفند 22, 14020

رسوم عجیب و غریب

رسم عجیب پرت کردن بچه- عجیب ترین مراسم ها در جهان

اسفند 22, 14020

رسوم عجیب و غریب

آویزان کردن تابوت ها- عجیب ترین سنت ها در جهان

اسفند 22, 14020

رسوم عجیب و غریب

خوشامد گویی ناهنجار به دبیرستانی های تازه وارد، آمریکا

اسفند 21, 14020

رسوم عجیب و غریب

رسم عجیب اونباشیرا، توکیو، ژاپن- عجیب و غریب ترین سنت ها در ژاپن

اسفند 21, 14020

رسوم عجیب و غریب

رسم عجیب در گینه نو- قرقره کردن آب در دهان برای مهمان

اسفند 21, 14020

رسوم عجیب و غریب

معبد برهنگان در ژاپن- عجیب ترین سنت ها در جهان

اسفند 21, 14020

رسوم عجیب و غریب

جنگ گوجه‌فرنگی در اسپانیا- مراسم ها و جشن های عجیب در جهان

اسفند 21, 14020

×