جمعه , 29 تیر 1403 2024 - 07 - 19 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب ابرو + بهترین و جامع ترین تعابیر از برترین مفسران
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب ابرو + بهترین و جامع ترین تعابیر از برترین مفسران

اسفند 16, 1402 20

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب ابرو:

به روایت محمد بن سیرین
تعبیر ابرو، دین می باشد.
اگر در رویای ابروها را کامل و بدون عیب و نقص ببیند ، زینت و آراستگی دینش به کمال باشد و دیدنداری در حق او تمام است.

اگر ببیند ابروهایش ریخت ، تعبیر چنان باشد که در دینش خلی وارد آمده است و اعتقاداتش نقصان پذیرفته است.

به روایت جابر مغربی: اگر ببینی یکی از ابروهایت ریخته و دیگری کنده شده است، یـعـنـی جاه و مقام و مال و اموال تو دچار کاهش و و ضرر و زیان می شود.

به روایت ابراهیم کرمانی: اگر ببیند ابرو ندارد یا موی ابرویش ریخته است ، به کاری اقدام می کند که موجب بدنامی و بی اعتباریش خواهد شد.

اگر ببیند ابرویش کامل و زیبا شد ، به کاری دست خواهد زد که موجب اعتبار و حرمتش می شود.

اگر ببیند ابرویش سفید شده است ، بر علم و متانت و وقارش افزوده می شود ولی از ثروت و مالش کاسته خواهد شد.

به روایت منوچهر مطیعی:
ابرو در چهره انسان مکمل حسن و جمال است و در زنان نوعی زینت و وسیله ای برای افزودن زیبایی.

چنان چه کسی در خواب ببیند که ابروهای سالم و طبیعی و خوبی دارد که هیچ نقصی در آن نیست نشان آن است که نزد مردم محترم است یا می شود و اطرافیان عیب او را نمی گویند.

نداشتن ابرو در خواب هتک حرمت و خدشه به آبرو و حیثیت و بیننده خواب است.

اگر بیننده خواب ببیند که ابروانش ریخته و بالای چشمان خویش ابرو ندارد می گوید که بیننده خواب بی حرمت و کم آبرو می شود و دیگران درباره اش بد می گویند و به بدی عمل می کنند.

ابروهای سفید علم و دانش و احترام و شخصیت اجتماعی است.

داشتن یک ابرو زیان مالی است.
تراشیدن ابرو نشانه کاری است که روی جهالت و نادانی انجام می دهد که با اعمال و دخالت عقل می تواند مانع زیان و خسران گردد.

ابروهای پر پشت و سیاه احترامی است که مردم به خاطر پولی که دارید یا تحصیل می کنید برای شما قائلند.

ابروهای سفید و پر پشت ، شان و شخصیتی است که بر مبنای علم و دانش تحصیل می نمائید.

از دیدگاه آنلی بیتون:
دیدن ابرو در خواب، نشانه آن است که در آینده ای نزدیک با مسائل گمراه کننده ای , روبرو خواهید شد.

از دیدگاه لیلا برایت
اگر در خواب ابروهای پر پشت را ببینید، بدین معنی است که روزگار شاد و خوبی را سپری خواهید کرد.

دیدن ابروهای کم پشت و سوخته، علامت آن است که خسارت زیادی به شما می رسد.

در کتاب سرزمین آرزوها:
ابروی خودتان: یک منفعت مالی
ابروهای بلوطی رنگ: شانس بزرگ
ابروهای سیاه: شادی بزرگ
ابروهای عضو یک فامیل: طرفداران بسیاری پیدا می کنید
ابروهای شوهرتان: عشق
ابروهای زنتان: شانس قابل توجه
ابروهای بچه هایتان: منفعت مالی
ابروهای دشمنانتان: شما را فریب می دهند.
ابروهای باریک: غم بزرگ
ابروهای سر پایین: عشق به شما وفادار نیست
ابروهای کلفت: پول
ابروهای خیلی بلند: خوشبختی در عشق

تعبیر خواب موضوعی ابرو:
دیدن ابر و به ندرت اتفاق می افتد و در واقع به احساسات و چهره شخص مربوط میشود انتخاب بازتاب اعتماد به نفس شماست ابرو دیدن نشانه شک و تردیدهای درونی شماست شما پیشنهاد می کند در مورد تصویر خود و احساسات خود بیشتر فکر کنید.

اگر در خواب از ابروهای خود را از بین ببرد تعبیرش این است که از تصویر خود و زندگی خود خوشحالی ناراضی بودی تعبیرش این است که مدام خود را بازخواست می کنید و از چیزی که داری در شرایطی که در آن هستید راضی و خوشحال نیستیم و ابرو در خواب تعبیر گوناگونی دارد سنگ رنگ ابریشم آبراه و غیر طبیعی بود تعبیرش این است که به شدت توجه قرار گرفته اید دوست دارید شوید
اگر در خواب دیدید که ابروهای خود را بسیار متقارن زیبا درست کرده اید تعبیرش این است که شخصی را دوست دارید و دوست دارید به و اهمیت دهید این خواب نشانه سلیقه خوب شماست.

اگر در خواب دیدید پرهای خود را با دست مرتب می کردید تعبیرش این است که یک استعداد ذاتی در شما وجود دارد و دوستانتون را استعداد خود را به همه نشان دهید خلاقیت شما باور نکردنی می گویند اگر شخص عادی و معمولی این خواب را ببیند تعبیرش این است که در ارتقاء شغلی پیدا خواهد کرد به زودی صاحب ثروت خواهد شد.

اگر در خواب دیدید که دیگری ابروهای شما را اصلاح کرد تعبیرش این است که در زندگی به آن شخص اعتماد کنید و اجازه دهید او شما را راهنمایی کند.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×