دوشنبه , 1 مرداد 1403 2024 - 07 - 22 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب »  تعبیر خواب اجاق + تعبیر خواب تعمیر کردن اجاق یا تعمیر شدن آن
تعبیر خواب - مقالات

 تعبیر خواب اجاق + تعبیر خواب تعمیر کردن اجاق یا تعمیر شدن آن

اسفند 16, 1402 10

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب اجاق:

به روایت منوچهر مطیعی

تون همان اجاق است با معیار بزرگتر و در حرف الف کلمه اجاق نیز اشاره شده که به تون مراجعه شود چون تعبیر هر دو کلمه تون و اجاق یکی است.

دیدن تون در خواب نیکو است بخصوص اگر مشتعل کننده آتش باشیم و تون یا اجاق خاموشی را با زدن اولین کبریت و نهادن نخستین شعله بیافروزیم.

دیدن و افروختن تون یا اجاق در خواب برای دختران و پسران جوان بسیار خوبتر است زیرا نوید آغاز یک زندگی شیرین خانوادگی و یا یک کسب و پیشه پردرآمد است.

برای زن خانواده افروختن اجاق یا تون گویای این است که با تدبیر و خرد روال کار خانواده را بر مسیر درستی می افکند و همه امور را عاقلانه سامان می دهد. تون حمام، تون دکان نانوائی و اجاق خانه، حتی فر گاز که در اکثر خانه ها یافت می شود یکی است چون نوع آن هیچ تفاوتی ایجاد نمی کند بل که وجودش اهمیت دارد و نحوه برخورد با آن .

اگر در خواب ببینیم تون یا اجاق خاموشی داریم این را به ما می گوید که کاری هست و ما می توانیم آن کار را انجام دهیم و گرمی به وجود آوریم و سردی ها را از بین ببریم و چنانچه در خواب ببینیم که آن را روشن می کنیم خواب ما نوید می دهد که در آینده نزدیک کاری بزرگ انجام می دهیم که روشنائی چشم و گرمی دل می آورد و موجب سرور و شادی می شود.

تون و اجاق بیشتر در خواب های ما به خانواده بر می گردد بخصوص اگر بیننده خواب زن باشد. چنانچه مردی این خواب را ببیند که خانواده ای با خصوصیات شناخته شده نداشته باشد خواب او می گوید که وجودش سبب گرمی و روشنی کانون خانواده دیگری می شود.

از دیدگاه لیلا برایت

دیدن اجاق با آتش در خواب، نشانه خوشبختى است.

دیدن اجاق بدون آتش در خواب، به معنى تنهایى است.

اگر در خواب احساس کردید که اجاق داغ است، بدین معنا است که زندگى شاد و روابطى خوب با دیگران خواهید داشت.

اگر در خواب دیدید که مشغول روشن کردن اجاق هستید و شعله خوب مى سوزد، نشانه آن است که اوقات دلنشین در انتظار خانواده تان است و اگر شعله بد بسوزد، نشانگر غم و اندوه فراوان است.

از دیدگاه ابراهیم کرمانی

اگر در خواب ببینی در تنور و یا آتش دان آتشی روشن کرده ای بدون آن که بخواهی غذا بپزی به معنای درگیری و دشمنی تو با مردی از اعضای فامیل و یا خانواده است.

از دیدگاه ابن سیرین

دیدن آتش دان در خواب به زن خدمتکار در خانه تعبیر می شود. اگر آتش دان آهنی باشد به این معنی است که زن از بستگان اعضای خانه است، اگر چوبی باشد به این معناست که از بستگان اعضای آن خانه نیست و دورو و منافق است و اگر آتش دان خشتی باشد به معنای مشرک بودن خدمتکار است

از دیدگاه امام صادق (ع)

آتش دان به زن خدمتکار و کنیزک تعبیر می شود.

تعبیر خواب موضوعی اجاق از دیدگاه معبران دیگر:
تعبیر خواب خریدن اجاق برای یکی از اقوام: اگر چنین خوابی ببینید ممکن است نمایانگر آن باشد که به یکی از دوستان درمانده ی خود نهایت کمکی را که می توانید انجام می دهید. شما آدم های زیادی را استخدام خواهید کرد و رهبری آن ها را به عهده خواهید گرفت.

دیدن اجاق خراب یا داغان در خواب:
دیدن چنین خواب حکایت از آن دارد که برای خودتان وقت نمی گذارید چون به بقیه بیش از حد اهمیت می دهید. از پولی که به دست آورده اید لذت نمی برید چون معتاد به پرکاری کردن هستید.

تعبیر خواب تعمیر کردن اجاق یا تعمیر شدن آن

اگر در خواب تعمیر شدن اجاقی را ببینید یا خودتان اجاقی را تعمیر کنید، ممکن است نشان دهنده ی آن باشد که کارتان که به لطف حمایت شخص دیگری ادامه پیدا می کرد خراب می شود چون یک نفر این وسط تعلل خواهد کرد. شما از خودتان مراقبت خواهید کرد چون کمکی را که نیاز دارید و انتظار دارید دریافت نمی کنید.

تعبیر خواب قرار دادن غذا درون اجاق یا پختن غذا در آن:
دیدن چنین خوابی ممکن است نشان دهنده ی آن باشد که با توانایی و نظمی که از شخص دیگری آموخته اید عملکرد خوبی از خود نشان خواهید داد. شما جایگاه یا شغل کسی را به دست می آورید که به وقت نیاز کمک تان می کند.

تعبیر خواب دیدن چارپایی درون اجاق: دیدن چنین خوابی به آن اشاره دارد که شما نسبت به کل محیط اطراف تان وضعیت و نگرشی بی رحمانه دارید چون قبلا تجربه ی ناخوشایندی داشته اید. شما نمی خواهید به کسی علاقه نشان بدهید تا کار و شغل خودتان را تضمین کنید.

تعبیر خواب تمیز کردن اجاق یا تمیز بودن اجاق:
اینکه در خواب اجاقی تمیز ببینید یا اینکه ببینید اجاقی را تمیز می کنید ممکن است نشان دهنده ی آن باشد که به کاری که قبلا تمامش نکرده اید اهمیت خواهید داد. در نتیجه ی آن، موفق خواهید شد و بهترین نتیجه را از آن خواهید گرفت.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×