یکشنبه , 24 تیر 1403 2024 - 07 - 14 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیرخواب آبشار
تعبیر خواب - مقالات

تعبیرخواب آبشار

اسفند 17, 1402 00

به گزارش مجله نو: تعبیرخواب آبشار:

آبشار در خواب بنا به گفته تعبیرگران سمبل حرکت کردن و رفتن است. خالی کردن و رهایی یافتن از تمام احساس منفی و ناگوار خود را به صورت آبشار در رویا نمایش خواهد شد. آبشار می تواند نشانه ای از رسیدن به اهداف و آرزوهای بیننده خواب باشد. اگر آب دیده شده در خواب زلال و پاک باشد سرزندگی، حیات و زندگی دوباره را برای رویابین نوید خواهد داد.

تعبیر خواب آبشار به روایت کارل یونگ:
تعبیر خواب آبشار این است که اجازه دهید برود (رهایش کنید). شما همه ی احساسات در قید و بند شده و احساسات منفی را رها می کنید.
تعبیر دیگر خواب آبشار اهداف و تمایلات شماست. بویژه اگر آبشار تمیز است، بیانگر تجدید حیات، بازسازی و نوسازی است.
تعبیر این خواب که شما در ته یک آبشار هستید این است که از نظر احساسی، حس در هم شکستن می کنید. شما در کنار آمدن با احساساتتان، مشکلاتی را تجربه می کنید

به روایت منوچهر مطیعی:
آبشار در خواب سیلی است از حوادث غیر مترقبه که قدرتی عظیم پشت آ ن است. حوادثی که واقع می شوند و بیننده خواب نمی تواند جلوی وقوع آن را بگیرد. هر قدر عظمت و ارتفاع آبشار بیشتر باشد عظمت آن حادثه بیشتر است و نزدیکی و دوری ما نیز در خواب نسبت به جایی که آبشار فرو می ریزد دوری و نزدیکی ما را به حادثه ای که خواب پیش بینی می کند نشان می دهد.

اگر زیر آبشار ایستاده باشید حادثه با شما آر تباط مستقیم دارد ولی اگر از دور شاهد و ناظر فرو ریختن آن باشید حادثه به شما مربو ط نمی شود و احتمالاً ناظر آن خواهید بود.

اگر آبشاری که در خواب می بینیم آبی روشن و صاف و زلال داشته باشد حادثه ای که واقع می شود خیر و برکت همراه می آورد. آب متعفن بیماری است.

اگر از ایستادن زیر سقوط آب آبشار خوشتان می آید و از آن لذت می برید در مسیر حادثه ای مطلوب قرار می گیرید و سودی عایدتان می شود که این سود از شما نیز می گذرد و دیگران را متمتع می سازد .

ولی اگر فشار آب را با ناراحتی احساس کردید و در عالم خواب می خواستید از زیر جریان آب خود را نجات دهید و کنار بروید نشان آن است که گرفتار رنج و غم می شوید

به روایت لیلا برایت
دیدن آبشار به این معنا است که یکی از اعضای خانواده ی شما دچار مشکل سختی خواهد شد.

به روایت آنلی بیتون
دیدن آبشار در خواب، علامت آن است که با خشونت ثروتی گرد خواهید آورد. ثروتی که برای تأمین زندگی آینده شما نقش بسیار مهمی ایفا خواهد کرد.

به روایت لوک اویتنهاو:
آبشار امیدهای بر باد رفته

در کتاب سرزمین رویاها
یک آبشار از آب تمیز و صاف نشانه خوشبختی است

تعبیر خواب آبشار این است که به محلی دعوت میشوید که در آنجا خوش گذارنی میشود

اگر خواب دیدید که به همراه دیگران به یک آبشار نگاه میکنید تعبیرش آنست که دیگرانپشت سر شما بسیار بد گویی میکنند .

تعبیر خواب برداشتن آب از یک آبشار این است که بر مشکلات شما میشود .

از دیدگاه فروید:
اگر می بینید که در آب یک آبشار زلال شنا می کنید، وانگا آن را به عنوان نمادی از قدرت بالاتر تأثیرگذار بر شما توضیح می دهد. اگر توصیه های او را بشنوید و هماهنگ با آنها تماس بگیرید، تمام توانایی تبدیل شدن به یک شخصیت برجسته و کسب شهرت خوب را دارید. آبشار گل آلود و کثیفی که بر روی شما می ریزد منادی مشکلات ، درگیری ها و اختلافات با عزیزان است. فقط مهربانی و صبر به شما کمک می کند تا بر یک وصله بد در زندگی غلبه کنید. در غیر این صورت روح شما توسط خشم، احساسات دردناک و خاطرات فلج می شود.

از دیدگاه اچ میلر:
آبشار در کتاب رویایی میلر گواهی است بر اینکه ولع و وسواس بر شما غلبه می کند که تحقق آن ممکن است به مشکلات و ضررهایی منجر شود. این رویا نشان دهنده تلاش شما برای غلبه بر این خواسته های غیر منطقی است و به احتمال زیاد قادر به مدیریت آنها و رسیدن به هماهنگی معنوی خواهید بود.

تعبیر خواب آبشار از دیدگاه سایر معبرین غربی:
دیدن آبشار در خواب نشان دهنده تغییراتی در زندگی شماست. دیدن رودخانه در خواب نشانگر این است که شما از نظر معنوی و احساسی توانایی حرکت در جریان زندگی را دارید.

اگر در خواب ببینید که از آبشاری سقوط می کنید به این معناست که گرفتار تغییراتی خواهید شد که در طی آن به این آگاهی دست می یابید که توانایی تغییر زندگی را دارید. دیدن دوستان و نزدیکانتان در حالی که از آبشار سقوط می کنند نشانه فاصله فیزیکی و یا احساسی است که با آن ها دارید.

اگر در خواب ببینید که زیر آبشاری ایستاده اید نشان دهنده بازسازی و پاکسازی است. این خواب همچنین نویدگر آغاز یک رابطه جدید و عاشقانه است.

تعبیر خواب موضوعی آبشار:
تعبیر خواب آبشار جاری شدن و فراموش کردن گذشته است. دیدن این خواب به این معنی است که باید خاطرات تلخ گذشته را فراموش کنید و به خاطر افرادی زندگی کنید که در کنارتان هستند و به شما نیاز دارند.

اگر در خواب دیدید که در پایین آبشار مشغول تماشا بودید تعبیرش این است که شما در برخورد با احساساتتان دچار مشکل شده اید. ممکن است هنوز هم به دوست سابق یا عشق قدیمی خود فکر میکنید و خاطراتتان را با او مرور می کنید. اما بهتر است به خودتان انرژی منفی ندهید زیرا شما را از حرکت باز می دارد.

خواب آبشار کوچک اهداف کوتاه مدت و خواسته های کم اهمیت شما را نشان می دهد. این خواب نشانه تلاش های کوتاه مدت برای ادامه زندگی است.

تعبیر دیدن خواب آبشار به شما میگوید که اجازه ندهید شکست های جزئی شما را از حرکت و پیشرفت بازدارد و سعی کنید کمی زندگی را جدی تر بگیرید.

– تعبیر خواب آبشار بزرگ فرصت های بزرگ در زندگی است. شانس بزرگی در خانه شما را زده و قطعا نمی خواهید این شانس را از دست بدهید. این فرصت فراتر از ذهن شماست و از این رو بسیار هیجان زده هستید.

تعبیر خواب افتادن از آبشار احساسات منفی شماست که بیش از حد شما را آزار می دهد. انتقادات دیگران را بپذیرید و به خودتان فشار نیاورید.

تعبیر بالارفتن از آبشار این است که سعی می کنید تا خود را قوی تر کنید. به زودی تحولات بزرگی در زندگی تان اتفاق خواهد افتاد. تحولی که نیاز به تصمیم گیری های شما دارد. دقت کنید زیرا ممکن است تمام داشته هایتان را از دست بدهید.

تعبیر خواب شنا کردن این است که شما فرصت های کسب و کار و تجارت را از دست می دهید. با این حال اگر روی آبشار بودید و احساس خوبی داشتید و تفریح می کردید نشانه خوبی است و پول خوبی در انتظارتان است.

اگر در خواب به عنوان یک گردشگر مشغول تماشای آبشار بودید تعبیرش این است که به اهداف بلند مدتی که در ذهنتان است به زودی خواهید رسید. اما برای رسیدن به آن ها نیاز به رویکرد تهاجمی ندارید و با منطق و عقل می توانید پیش بروید.

تعبیر خواب پریدن از آبشار قدرت و توانایی شما در برابر مشکلات زندگی است.

تعبیر خواب آبشار یخ زده در خواب غم و اندوه است. شما نمی توانید خاطرات گذشته و بی مهری هایی که به شما شده را فراموش کنید. سعی کنید خودتان را از این غمی که در آن گرفتار شده اید خلاص کنید.

تعبیر خواب در مورد آبشارها و دریا: این خواب نمایانگر زندگی خانوادگی، تنش و ارتباط شما با کسانی است که با هم پیوند دارند یا آن را یک خانواده می دانند. اگر دریا و آبشار، آب های آرام نشان می دهند، نشان دهنده آن است که یک دوره آرامش و تعادل در خانواده شما ظاهر می شود. شما به خوبی های متصل هستید ، بنابراین سوء در برقراری ارتباط وجود ندارد. با این حال ، اگر آب شکننده باشد ، این یک بحث است که می تواند باعث خستگی در روابط خانوادگی شود. در این حالت سعی کنید کلمات را اندازه بگیرید و از استرس خودداری کنید. خانواده تنها چیزی است که ما داریم و حتی وقتی فکر می کنیم منشا مشکلات است، خانواده شما قبیله شما هستند.

تعبیر خواب آبشار خشک: اگر یک آبشار خشک ببینید، این خواب رویایی است که نمایانگر احساسی کنترل شده است که به درستی جریان ندارد. غم و نفرت را در درون خود پرورش ندهید. همه چیزهایی را که خوب و مفید نیستند را از زندگی حذف کنید.

تعبیر خواب آبشار زلال: این خواب نشانه خوبی است. خواب دیدن در مورد یک آبشار روشن و تمیز نمادی از خودشناسی است. آب تمیز و زلال به ما اجازه می دهد تا قسمت پایین را ببینیم، و قسمت پایین خود فضای داخلی است. شما می توانید تشخیص دهید چه چیزی در زندگی شما خوب کار می کند و چه چیزی اشتباه است. این بینش برای کسانی که از آن هوشمندانه استفاده می کنند یک نعمت است. برای شروع کار وقت بگذارید، در تلاش خود بیشتر ریسک کنید و برای آینده برنامه ریزی کنید. وقت آن است که تصمیم بگیرید و بعداً چیزی را به تأخیر نیندازید.

تعبیر خواب سقوط از یک آبشار: وقتی در خواب می بینید از یک آبشار می افتید، این خواب نشان می دهد که شما از هر چیز جدید می ترسید و به چیزهایی که هست می چسبد.با این حال، پذیرش مهم است؛ این بدان معنا نیست که شما نمی توانید سعی کنید آن را تغییر دهید یا چیز جدیدی را امتحان کنید، به شرطی که خوب باشد و به شدت بر شما یا دیگران تأثیر نگذارد. حال، اگر در خواب می بینید که یک دوست از یک آبشار سقوط می کند، مراقب باشید که نگرش اشتباه باعث از بین رفتن دوستی شما شود.

تعبیر خواب آبشار کوچک: آبشارهای کوچک در خواب ، اهداف و خواسته های کوتاه مدت شما را نشان می دهند.
تعبیر خواب آبشار کثیف: دیدن یک آبشار کثیف در خواب ، این بدان معناست که احساسات شما را به دام انداخته اند. همین احساسات است که باعث می شود احساسات شما به تاریکی کامل بپیوندد. آبشارها جریان دارند زیرا احساسات ما باید جریان داشته باشد تا بتوانیم سالم بمانیم. سرکوب این احساسات و پنهان کردن آنچه احساس می کنید به سلامتی شما آسیب می رساند. شما باید هر آنچه را احساس می کنید یا فکر می کنید بگویید. وقتی احساسات جریان می یابد، این درد و انتقام را از بین می برد. بنابراین اجازه ندهید که تجربیات بد یا دیگران بر سلامتی شما تأثیر بگذارند. زمانی است که روح شما به انرژی خوب احتیاج دارد.

تعبیر خواب در مورد آبشارها و دریا: این خواب نمایانگر زندگی خانوادگی، تنش و ارتباط شما با کسانی است که با هم پیوند دارند یا آن را یک خانواده می دانند. اگر دریا و آبشار، آب های آرام نشان می دهند، نشان دهنده آن است که یک دوره آرامش و تعادل در خانواده شما ظاهر می شود. شما به خوبی های متصل هستید ، بنابراین سوء در برقراری ارتباط وجود ندارد. با این حال ، اگر آب شکننده باشد ، این یک بحث است که می تواند باعث خستگی در روابط خانوادگی شود. در این حالت سعی کنید کلمات را اندازه بگیرید و از استرس خودداری کنید. خانواده تنها چیزی است که ما داریم و حتی وقتی فکر می کنیم منشا مشکلات است، خانواده شما قبیله شما هستند.

تعبیر خواب آبشار خشک اگر یک آبشار خشک ببینید، این خواب رویایی است که نمایانگر احساسی کنترل شده است که به درستی جریان ندارد. غم و نفرت را در درون خود پرورش ندهید. همه چیزهایی را که خوب و مفید نیستند را از زندگی حذف کنید.

تعبیر خواب آبشار زلال: این خواب نشانه خوبی است. خواب دیدن در مورد یک آبشار روشن و تمیز نمادی از خودشناسی است. آب تمیز و زلال به ما اجازه می دهد تا قسمت پایین را ببینیم، و قسمت پایین خود فضای داخلی است. شما می توانید تشخیص دهید چه چیزی در زندگی شما خوب کار می کند و چه چیزی اشتباه است. این بینش برای کسانی که از آن هوشمندانه استفاده می کنند یک نعمت است. برای شروع کار وقت بگذارید، در تلاش خود بیشتر ریسک کنید و برای آینده برنامه ریزی کنید. وقت آن است که تصمیم بگیرید و بعداً چیزی را به تأخیر نیندازید.

تعبیر خواب سقوط از یک آبشار: وقتی در خواب می بینید از یک آبشار می افتید، این خواب نشان می دهد که شما از هر چیز جدید می ترسید و به چیزهایی که هست می چسبد. با این حال، پذیرش مهم است؛ این بدان معنا نیست که شما نمی توانید سعی کنید آن را تغییر دهید یا چیز جدیدی را امتحان کنید، به شرطی که خوب باشد و به شدت بر شما یا دیگران تأثیر نگذارد. حال، اگر در خواب می بینید که یک دوست

از یک آبشار سقوط می کند، مراقب باشید که نگرش اشتباه باعث از بین رفتن دوستی شما شود.

تعبیر خواب نوشیدن از آب آبشار: نوشیدن آبشار در خواب به معنی پاکسازی و آغازی تازه است. شما شروع تازه ای در زندگی و رها کردن چمدان های گذشته خواهید داشت.

تعبیر خواب فواره آبشار: رویای فواره چشمه آبشار نشان می دهد که شما باید ناامیدی های جزئی و احساسات منفی را کنار بگذارید. این خرابی ها و سقوط های جزئی ساخته خود شماست. و آنها در واقع یک معامله بزرگ در زندگی کلی شما نیستند.

تعبیر خواب پایین آبشار: خواب دیدن در مورد قسمت پایین آبشار نشان می دهد که از نظر عاطفی بیش از حد احساس خستگی کرده اید. برای کنار آمدن با احساسات خود مشکلاتی را تجربه می کنید. به طور خاص، شما هنوز هم چیزهایی را احساس می کنید که از لحاظ عاطفی به شما آسیب زده اند. شاید شما هنوز با دوست پسر یا دوست دختر سابق خود دوست باشید. دیدن آنها با دیگر افراد جدید، در شبکه های اجتماعی، شما را مکرراً دیوانه می کند.

تعبیر خواب آبشار با آب طوفانی: رویاهایی که آبشار را با آب تاریک و طوفانی مشاهده می کنید، منادی مشکلات آینده است که سرنوشت برای شما در نظر گرفته است. به لطف تجربه و دانش در آینده قادر خواهید بود نه تنها از این مشکلات جلوگیری کنید ، بلکه به موفقیت بزرگی نیز دست پیدا کنید

تعبیر خواب صدای آبشار :اگر در خواب فقط صدای آبشار را بشنوید، یعنی خبرهایی درمورد رویدادهایی به شما می رسد. این خبرها روی شما تاثیرگذار خواهند بود.

تعبیر خواب ترسیدن از آبشار: اگر در خواب آبشاری را مشاهده کردید و ترس را در خود احساس کردید یعنی: شما از تغییر می ترسید و دوست دارید به تمام اتفاقات اطراف تان پشت کنید. شما باید ترس را کنار بگذارید و بر اعتماد به نفس تان بیافزایید.

رفتن به سوی آبشار:اگر در خواب جذب یک آبشار شدید و به سمت ان رفتید یعنی: شما همیشه در مسیر تغییرات خوب قرار می گیرید اما نباید در موقع خوشحالی تصمیم بگیرید و به کسی قولی بدهید.

تعبیر خواب تماشای آبشار به همراه دیگران: اگر در خواب به همراه دیگران مشغول تماشای آبشار بودید یعنی، شما موجب بروز اتفاقات می شوید. اگر افرادی که در کنارتان بودند را می شناختید، یعنی از دیگران هم کمک می گیرید اما اگر آنها را نمی شناختید یعنی کاری که انجام می دهید ممکن است دامن گیر خیلی ها شود.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×