چهارشنبه , 3 مرداد 1403 2024 - 07 - 23 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آرد + تعیبر خواب موضوعی آرد
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب آرد + تعیبر خواب موضوعی آرد

اسفند 17, 1402 40

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب آرد:

به روایت محمدبن سیرین

اگر در خواب آرد دیده باشد، به هر صورت دلالت بر مال و نعمت حلال دارد که بدون رنج و زحمت به دست آید و مایه فراغت شود.

اگر آرد جو ببیند، تعبیرش درستی دین است.

اگر آرد گندم بیند، معمله پر سودی در پیش خواهد داشت و منفعتش چشمگیر است.

اگر آرد ارزن و دانه های کم ارزش ببیند، تعبیرش آن باشد که مال ناچیزی به دست می آورد.

به روایت حضرت دانیال

اگر ببیند آرد چون برف از هوا می بارد تعبیرش آن باشد که به اندازهای که دیده است مل و نعمت حلال از جائی که توقعش را ندارد برایش حاصل می شود.

به روایت لیلا برایت

دیدن آرد دلیل است بر مال و نعمت حلال که بى رنج بدو رسد.

به روایت جابر مغربی
آرد فروش به خواب دیدن، مردی باشد که دین خویش را به دنیا آورده بود.

به روایت آنلی بیتون

دیدن آرد در خواب ، نشانه زندگی کردن با صرفه جویی و تنگدستی، ولی همراه با شادمانی است.

اگر دختری خواب ببیند به آرد آغشته شده است، نشانه آن است که به زودی با مردی ازدواج خواهد کرد، و زندگی زناشویی او با سختیهای زیاد سپری خواهد شد. اما تحمل سختیها برای او دلپذیر و لذتبخش خواهد بود.

اگر خواب ببینید، آرد خرید و فروش می کنید ، نشانه آن است که دست به معاملاتی مخاطره آمیز خواهید زد.

در کتاب سرزمین رویاها

با آرد آشپزی می کنید: یک دوست را از دست می دهید.

آرد را می سوزانید: خطر درپیش است.
با آرد شیرنیی می پزید: یک زندگی خوشبخت در آینده

در قسمت آرد سازی کار می کنید: بی گدار به آب نزنید.

به روایت خالد اصفهانی

اگر مردی متاهلی خواب ببیند که مشغول حمل و نقل گونی یا کیسه آرد می باشد خواب او نشانه این است که به مال و اموال آن مرد اضافه خواهد شد اما اگر او مجرد باشد خواب او نشانه شروع کردن زندگی جدیدی می باشد و برای زندگی اش برنامه های مختلفی خواهد کشید و زندگی اش را سر و سامان خواهد داد.

به روایت یونگ

تعبیر دیدن آرد در خوابتان روش شاد زندگی کردن است، شاد اما با صرفه. بیانگر سخت کوشی است.

به روایت استاد طوسی

اگر ببینی نخودچی را می کوبی و از آن آرد میگیری بیانگر راحتی و رفاه در زندگی ست ، معبران خارجی نیز آرد نخودچی را نشانه ای از برطرف شدن مشکلات بزرگ و یا حل ناشدنی میدانند، کمتر کسی تصور میکند دیدن چنین رویایی حتی میتواند خبرهای خوب و امیدوار کننده ای را در مورد جنسیت نوزادی که قرار است به دنیا بیاد بدهد !

حتی معبرین قدیمی اعتقاد داشتند برطرف شدن بیماری های بسیار سخت و آزاردهنده که سالهای گریبان یک شخص را گرفته است از سایر معانی همین رویاست !

تعیبر خواب موضوعی آرد

تعبیر خواب آرد آسیب، از دست دادن و کمبود است.

تعبیر دیدن بسته های آرد در خواب نشان دهنده تلاش و شروعی دوباره برای رسیدن به موفقیت می باشد. در کوتاه ترین زمان با سخت کوشی به نتیجه خواهید رسید.

آرد نماد ثروتی است که از راه درست به دست می آید. همچنین نشانه فرزند و شانس و خوشبختی است.

اگر خواب دیدید که با آرد شیرینی می پختید تعبیرش این است که به زودی ازدواج میکنید یا به مراسم عروسی دعوت می شوید.

اگر خواب دیدید که با آرد غذا درست کردید تعبیرش این است هزینه های زندگی شما زیاد شده و به همین دلیل این موضوع تبدیل به دغدغه شده است.

اگر درخواب دیدید که با آرد، نان درست میکنید تعبیرش این است که به دنبال کسب روزی حلال هستید و در این راه نیز مال کمی بدست می آورید. اگر نانی که می پختید خوش مزه بود و ظاهر خوبی داشت، تعبیرش خوب است ولی اگر ظاهر خوبی نداشت تعبیرش این است که دست به کار خلافی میزنید.

دیدن آرد سفید درخواب نشانه ایمان و ثروت است.

تعبیر دیدن آرد سیاه د رخواب نشانه مالی است که از راه های بد و خلاف بدست می آید. شما هر کاری میکنید که سرمایه جمع کنید.

تعبیر دیدن آرد زرد رنگ در خواب نشانه بیماری است.

تعبیر آرد قرمز یا آردی که لکه های خون روی آن ریخته شده این است که منتظر مرگ کسی هستید تا اموال او را به تاراج ببرید. این پول به شما هم وفا نخواهد کرد.

اگر خواب دیدید که گندم آسیاب می کردید تعبیرش این است که از جایی که باورتان نمی شود ارث خوبی به شما خواهد رسید. تعبیر دیگر این خواب بهبود بیماری است. اگر عروسی این خواب را ببیند تعبیرش این است که به زودی صاحب فرزند خواهد شد.

تعبیر آرد برنج در خواب نشانه موفقیت تجاری و سود در کسب و کار است.

تعبیر دیدن آرد جو در خواب نشانه پولی است که با زحمت زیاد به دست می آورید. اما در نهایت همان می شود که می خواهید.

اگر در خواب دیدید که مشغول خمیر کردن آرد هستیدتعبیرش این است که قصد دارید با سرمایه ای که جمع کردید کاری شروع کنید.

تعبیر خوردن آرد در خواب به این معنی است که یک مشکل جزئی خواهید داشت که در کوتاه مدت برطرف خواهد شد.

تعبیر بازی کردن با آرد به این معنی است که به خاطر مشکلات مالی، در روابط خود نیز به مشکل برخورده اید و با دیگران سر ناسازگاری دارید.

تعبیر دیدن کیسه آرد در خواب این است که به زودی با کمک دوستان و آشنایان خود از مشکلات خلاص می شوید.

تعبیر خرید آرد در خواب نشان دهنده این است که در زندگی تصمیم اشتباهی می گیرید و به همین دلیل با مشکلات زیادی مواجه خواهید شد.

خرید آرد درخواب نشانه خوش شانسی و بخت و اقبال خوب و مال و ثروت فراوان هم است.

تعبیر فروش آرد در خواب به این معنی است که به کمک دیگران به زودی از سختی ها و مشکلات خلاص می شوید.

اگر خواب دیدید که آرد می فروشید تعبیرش این است که دیگران سرمایه شما را از دستتان در می آورند و ضرر زیادی می بینید.

تعبیر دیدن مرد یا زن آرد فروش در خواب نماد کسی است که به شما کمک می کند از هر راهی پول در بیاورید.

اگر آرد فروش را می شناختید بهتر است در مورد آن تحقیق کنید. ممکن است مسیر اشتباهی را به شما نشان دهد.

اگر خواب دیدید که در همه جا آرد پاشیده شده و سفید شده بود تعبیرش این است که در آن دوران ممکن است شرایط سخت مالی را تجربه کنید.

اگر خواب دیدید که آرد الک میکردید تعبیرش این است که مراقب اموال خود هستید که از چه راه هایی به دست می آورید.

آرد خراب درخواب نشانه پول حرام و بدبختی و فساد است.

اگر خواب دیدید که روی زمین آرد می پاشیدید تعبیرش این است که فرد بخشنده ای هستید و دوست ندارید نسبته به مشکلات اطراف بی تفاوت باشید. سعی می کنید تا جایی که امکان دارد به دیگران کمک کنید.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×