سه شنبه , 2 مرداد 1403 2024 - 07 - 23 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آب- بر اساس تعبیر چندین مفسر ایرانی و خارجی
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب آب- بر اساس تعبیر چندین مفسر ایرانی و خارجی

اسفند 28, 1402 20

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب آب

 آب یکی از نعمت های خداوند است که اگر نباشد حیات موجودات زنده غیر ممکن است. آب نیز خاصیت پاک کنندگی دارد.

آب رنگ ندارد و مایعی شفاف و بی رنگ است. همانطور که در بیداری ما آب کثیف را مصرف نمی کنیم در دنیای تعبیر هم آب کثیف تعبیرش غم و اندوه است.

آب نیز به روشنایی و نیکی تعبیر شده است. تعبیر خواب آب بستگی دارد که در عالم رویا ما آب را چگونه ببنیم. در ادامه برای شما عزیزان تعابیر مختلف از خواب آب را دسته بندی کرده ایم.

از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

منوچهر مطیعی آب در خواب را خوب می داند و معتقد است که نماد روشنایی و صفاست ولی باید دقت کرد که آب چه شرایط ظاهری، کمی و کیفی دارد.

بهترین خواب در محتوا با آب، خوابی است که آب در آن روشن، زلال و کم عمق باشد و همچنان در جوی و یا نهری روان باشد؛ به طوری که از شدت زلالی تا سنگ ریزه های کف آب نیز قابل دیدن باشد.
آب روان در جوی و نهر بسیار بهتر از آب راکد و ایستا در یک آبگیر و مرداب است؛ چون جریان آب روشن، نمادی از جریان یک زندگی روشن است. اگر در این خواب و در این نهر نیز ماهی( به خصوص سرخ و سفید) هم باشد که این خواب از بهترین خواب ها خواهد بود.

آب راکد و تاریک نماد غم و اندوه است و آب کثیف و گل و لجن آلود نیز نماد گناه و خطا می باشد. شما ممکن است به کارهایی مشغول شوید که برای شما حامل دردسر و زحمت باشد و آرامش را از شما سلب می کند. همچنین می تواند یک دوره از سختی و مورد ظلم واقع شدن نیز باشد که شما در این روزها غم بسیاری را تجربه خواهید کرد؛ اما پس از این دوره شما به یک آسودگی و آسایش عالی خواهید رسید. صبور باشید و در مشکلات تنها از خداوند کمک بخواهید.

آب صاف و روشن نماد شادی و خوش گذرانی و عمر طولانی است. اگر شما در نهری زلال قدم می زدید، این خواب بسیار نیکو می باشد و نوید از خوشبختی دارد.
آب تاریک و بد بو نماد بیماری و مریضی است.
آب جاری و روان، و همچنان خروشان و زیاد به شرط اینکه شما فقط کنار این آب مشغول تماشا باشید و در این آب پا نگذاشته باشید، این خواب نماد قدرتی است که با آن مواجه خواهید شد.
اگر در چنین آبی شنا می کردید، این خواب به شما می گوید درگیر چیزی خواهید شد که انرژی بسیاری از شما می گیرد ولی ضرری نمی بینید.
اگر از چنین آبی مثل یک روخانه و نهر سیلاب مانند عبور کردید و به آخر این رودخانه رسیدید، نشان دهنده رهایی از استرس و اظطراب یک بلا است.
اگر از یک رودخانه و یا یک سیلاب کمی آب نوشیدید دو حالت دارد -یا این آب کثیف است و -یا روشن و صاف. آب کثیف و کدر نماد مال و بهره ای است که از طریق نادرست و حرام نصیب شما خواهد شد ولی اگر آب روشن بود نماد مال و یک چیز مادی است که از راه درست و پسندیده به دست خواهید آورد.

اگر دیدید که آبی بر زمین و ریخته و مجدد جمع آوری شده به نحوری که بدون آلوده شدن پا نتوان عبور کرد، این خواب به شما می گوید که به طور ناخواسته وارد کاری خواهید شد. اگر در این خواب اکراه داشتید و خیلی مایل نبودید که از این محل عبور کنید، نشان می دهد که موضوعی پیش خواهد آمد که مورد قبول شما نیست؛ ولی اگر با اشتیاق و میل از این محل گذشتید، این کارِ پیش روی شما برایتان بسیار جالب و سرگرم کننده است و ضرری ندارد.

اگر در خواب دیدید که با لیوان و کاسه آب می خوردید، در یک جشن حضور پیدا می کنید و بسیار به شما خوش می گذرد. این جشن به شما تعلق ندارد ولی شما به عنوان یک مهمان بسیار خوش می گذرانید.

آب گرم نوشیدن در خواب اصلا خوب نیست و نماد یک بیماری است. در دو هفته آینده مراقب سلامتی و تندرستی خودتان باشید.

اگر در خواب دیدید که کسی به شما آب گرم یا آب کثیف گل آلود و متعفن بود، تعبیرش یک بیماری خواهد بود. اگر این شخص آشنا بود، این خواب تعبیرش این است که شما به او ظلم خواهید کرد و یا به یکی از اقوام خود خسارت می زنید. اگر این شخص را نمی شناختید، نشان می دهد که نیات بدی در سر شما چرخ می زند، پس پرهیز کنید و در این روزها دست به کارهایی که دیگران را دچار سوتفاهم می کند نزنید.

جوشاندن آب نماد فتنه انگیزی است. سماور در حال جوش نیز نماد یک همسر کج خلق و عصبی است.
کوزه و یا ظرف پر از آب نماد یک دوست مهربان است. این دوست می تواند یک زن باشد.

اگر در خواب کوزه ای پر از آب داشتید، شکست و تمام آب آن بر زمین ریخت، تعبیرش این است که در حق یک دوست دلسوز یک بی وفایی خواهید کرد و باعث از دست دادن یک دارایی خواهیدشد.

اگر دیدید کسی پیش شما با کاسه یا لیوان و یا هر ظرفی آب می نوشید، شما جذب کاری خواهید شد که به نظرتان سودمند خواهد آمد.

در خواب اگر دیدید که آب از ناودان سرازیر بود، نماد لطف و رحمت الهی است؛ اگر دیدید که گلی و کثیف بود برعکس زحمت و سختی است.

شناور بودن روی آب می تواند نماد شناور و معلق بودن شما از نظر احساسی و عاطفی است. شناور بودن نمایانگر احساس آرامش خاطر و آزادی شماست. اگر بخواهیم از جنبه منفی نگاه کنیم، شناور بودن می تواند سمبل درونگرابودن، سردی و بی میلی، گوشه گیر و منزوی بودن، اجتناب از معاشرت و ارتباط، و التزام برای اموزش دیدن باشد.

دیدید که از سر مردم آب میریخت، یعنی این سال بسیار سال پر نعمت و خوبی خواهد بود. همانطور که در قرآن کریم آمده: اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاء صَبًّا _ این ما بودیم که آب را به کیفیتی که انسان‌ها خبر ندارند از آسمان فرستادیم (عبس-۲۵).

✍اگر در خواب دیدید که در خانه شما آب تیره و کدر جمع شده بود، یعنی در آن سال نعمت و فراوانی کم خواهد شد.

از نظر آنلی بیتون

اگر در خواب دیدید که خانه شما از آب پر شده است، نشان دهنده این است که شما برای پیروزی و موفقیت خودتان با افراد شروری مبارزه خواهید کرد.

اگر در خواب دیدید که قایق شما را آب گرفته و سعی داشتید که این آب را به وسیله ظرفی به دریا خالی کنید، تعبیرش این است که به بیماری سختی دچار خواهید شد و وظایف سنگینی را قبول خواهید کرد.

اگر در رویا خود را مشغول آب بازی با دیگران دیدید، تعبیرش این است که به طور ناگهانی به مسائل عاشقانه علاقه مند خواهید شد.

از نظر لیلا برایت

آب در خواب دیدن، نشانه کیفیت و چگونگی حالات روحی و درونی شماست.
آب پاک و زلال نماد موفقیت و پیروزی شماست.
آب کدر و کثیف و بد بو نماد روابط مشکوک و غیر قابل اطمینان است.
آب معدنی در خواب نماد اوقات سالم و خوش است.

از نظر تام چت ویندرا

✍تعبیر خواب آب روان و جاری، حرکات آرام بخش و آرامش در زندگی است. این خواب از عاقبت خوش در زندگی به شما خبر می دهد.

از نظر کارل گوستاو یونگ

یونگ درباره جوشیدن آب در خواب می گوید: اگر در خواب دیدید که آب می جوشد نماد ابراز یک درد عاطفی از سمت خودتان است. شما احساس می کنید که ضمیر ناخودآگاه شما به مرحله ای رسیده که آماده شناخته شدن است.
به نظر یونگ اگر در خواب دیدید که روی آب راه می روید، تعبیرش تسلط بر احساسات خودتان است.

یونگ معتقد است که آب گل آلود و کثیف در خواب، نماد افکار منفی است که شما را احاطه کرده است. شما نیاز به یک صلح درونی دارید.
اگر در خواب دیدید که در آب کثیفی غوطه می خوردید، به این معناست که مبنای تصمیمات شما احساسات است.

از نظر لوک اویتنهاو

آب در خواب نماد نگرانی و استرس است.
آب برداشتن در خواب نماد شنیدن خبرهای بد و شوکه کننده است.
اگر در خواب آب با خود حمل می کردید، نشانه یک شرایط و موقعیت بد و سخت است.

تعبیر خواب آب بر‌ اساس موضوع آن

غرق شدن در آب عمیق
این خواب نشان دهنده مشکلاتی است که پیش روی شما قرار خواهد گرفت. این مشکلات بسیار بزرگ و جدی نیست ولی شما باید زمانی برای حل این ها اختصاص دهید.

اقایق رانی بر روی آب های تیره
این خواب به شما می گوید که مشکلات بزرگی در راه است. لازم است که دقت و توجه کافی را داشته باشید. ممکن است این مشکلات یا کاری است و یا شخصی خواهد بود.

قایق رانی در آب های کم عمق
نماد دردسر و گرفتاری در زندگی است. اگر این قایق زمین زیر را می خراشید، در این حالت تعبیر این خواب خوب است و مربوط به احساس اکنون شماست.

قایق پر از آب
این خواب نمایانگر چیز مثبتی است که برای شما پیش خواهد آمد.
آب نماد پول است و می تواند اشاره به یک معامله سود آور دارد.

ورزش کردن درون آب
این خواب نماد پیشرفت در زندگی عاطفی است.

آبریختن روی کسی
این خواب نشان دهنده یک اتفاق خجالت آور است که پیش خواهد آمد. شما نمی توانید جلوی این اتفاقات را بگیرید و با آنها مواجه شوید. نگران نباشید چون اثر طولانی بر زندگی شما نخواهد داشت.

خوردن آب
این خواب نشانه احساس شما نسبت به خود است. اگر این آب چرک و کثیف بود پس شما احساس خوبی ندارید. شاید کاری انجام داده اید که بخاطرش احساس گناه دارید.

آب سرد
این خواب نماد لذت است. وقایعی برای شما پیش خواهد آمد که بسیار لذت بخش است.

آب داغ
اگر در خواب آب داغ دیدید این خواب یک هشدار در حوزه سلامتی شماست.

آب دادن به کسی
این خواب نماد وفاداری شماست. شما نسبت به دوستان خود بسیار احساس مسئولیت می کنید و وفادارید.

آب کدر و تیره
نشان دهنده آزار دیدن شماست.

آب شفاف و زلال
نماد سود کم و منفعت اندک است. یک شانس در انتظار شماست.

آب کم عمق
این خواب یک هشدار است. کسی قصد سرقت و یا گول زدن شم
ا را دارد.

راه رفتن دورن آب
نشان دهنده این است که هیچ چیز مانع شما نیست. اگر قولی بدهید حتما انجام می دهید.

راه رفتن روی آب
نشان می دهد که شما از هیچ چیز نمی ترسید و از وجدان و نیت پاک برخوردارید. بسیار صادق و پای بند هستید.

بیرون آمدن آب از لوله
این خواب بیانگر یک زندگی عاطفی و شلوغ خواهد بود. شما خواهان زیاد دارید.

دریاچه ای از آب
این خواب معنایش این است که شما قادرید بر تمام مشکلات خود غلبه کنید.

حمام با آب
این خواب نماد موفقیت در امور سخت زندگی است. شما از خود در برابر حیله دیگران مراقبت می کنید.

شستن خود با آب
نشان دهنده یک احساس مقصر بودن و گناه است.

آب دادن به گل و گیاه
این خواب تصویری از ماهیت اجتماعی شماست.

شما آدم اجتماعی هستید که دوست دارید دورتان شلوغ باشد و اینجوری انرژی بیشتری می گیرید.

شنا کردن در آب
این خواب نشانه عدم قاطعیت است. شما درباره کسی یا چیزی شک دارید.

کوسه در آب
این خواب نشان دهنده وجود آدم های نا مناسب اطراف شماست. اتفاقاتی در حال رخ دادن است که شما از آن بی خبرید.

چکیدن آب از سقف
این خواب نشانه دخالت های بی مورد شخصی در زندگی شماست.

ماهی مرده در آب
دیدن ماهی مرده در آب نماد یک ناامیدی شدید است. این ناامیدی مربوط به زندگی شخصی شما خواهد بود.

آب جاری و روان
آب جاری و روان نماد موفقیت در آینده نزدیک است.

صدای آب
این خواب بیانگر رفتار شما با مردم است.

ایستادن شخصی روی آب
این خواب تعبیرش این است که شما ترسی نسبت به زندگی این فرد دارید. شاید دچار مشکل شده و یا شما نگرانش هستید.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×