سه شنبه , 2 مرداد 1403 2024 - 07 - 23 ساعت :
» اطلاعات عمومی » تعبیر خواب » تعبیر خواب آرزو- تعبیر براساس کتاب ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ
تعبیر خواب - مقالات

تعبیر خواب آرزو- تعبیر براساس کتاب ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ

فروردین 2, 1403 40

به گزارش مجله نو: تعبیر خواب آرزو :

ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﺪ ﺍﻟﻌﻨﺒﺮﯼ ﮔﻮﻳﺪ :

ﺍﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﺒﻴﻨﺪ ﮐﻪ ﺁﺭﺯﻭﻳﯽ ﺩﺭ ﺩﻝ ﺩﺍﺭﺩ ؛ ﺑﻪ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﻭ ﺁﺳﺎﻳﺶ ﻣﻴﺮﺳﺪ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺩﺵ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺭﺳﻴﺪ.

ﺩﺭ ﺳﺮ ﺯﻣﻴﻦ ﺭﻭﻳﺎﻫﺎ ﺁﻣﺪﻩ :

ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻳﺪ : ﺑﺎ ﻳﻚ ﺩﺷﻤﻦ ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺁﺷﺘﻲ ﻣﻴﻜﻨﻴﺪ.

ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ : ﻣﺸﺎﺟﺮﻩ ﺩﺭ ﻓﺎﻣﻴﻞ.

ﺩﻭﺳﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎ ﻳﻚ ﺁﺭﺯﻭ ﺩﺍﺭﻧﺪ : ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻬﻢ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﻃﺮﺍﻓﻴﺎﻥ ﺷﻤﺎ.

ﺁﺭﺯﻭﻫﺎﻱ ﭼﻴﺰﻫﺎﻱ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﻜﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ : ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ.

ﭼﻴﺰﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﺁﺭﺯﻭﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ ﺁﻭﺭﻳﺪ : ﺳﺮﺍﻓﻜﻨﺪﮔﻲ ﻭ ﺧﺠﺎﻟﺖ.

ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﺎﻝ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻳﺪ : ﻣﺮﺍﻗﺐ ﺑﺎﺷﻴﺪ ﻛﻪ ﺑﻮﺍﺳﻄﻪ ﺣﻮﺍﺩﺛﻲ ﻛﻪ ﺭﺥ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﺁﺳﻴﺐ ﻧﺒﻴﻨﻴﺪ.

ﻳﻚ ﺯﻥ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﺩ : ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﻭ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.

ﺷﻤﺎ ﺁﺭﺯﻭﻱ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﭘﻮﻝ ﺩﺍﺭﻳﺪ : ﺩﺭ ﻛﺎﺭﻫﺎﻳﺘﺎﻥ ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻣﻴﺸﻮﻳﺪ.

به این نوشته امتیاز بدهید!

مریم هنربخش

همیشه برای من خود نوشتن مهم بوده. خیلی مهم تر از انتشار آن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

  • ×